22 دنبال‌ کننده
11.5 هزار بازدید ویدیو

هملت

88 بازدید 3 ماه پیش

نمایشنامه هملت نوشته ویلیام شکسپیر نویسنده و شاعر انگلیسی زیرنویس اختصاصی ناول لایبرری

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

هملت

88 بازدید 3 ماه پیش

Macbeth

25 بازدید 3 ماه پیش

طوفان

36 بازدید 3 ماه پیش

رویای نیمه شب تابستان

50 بازدید 3 ماه پیش

ویلیام شکسپیر که بود؟

46 بازدید 4 ماه پیش

Vouloir (to want) in 5 Main French Tenses

30 بازدید 5 ماه پیش

Voir (to see) in 5 Main French Tenses

28 بازدید 5 ماه پیش

Venir (to come) in 5 Main French Tenses

29 بازدید 5 ماه پیش

Vendre (to sell) in 5 Main French Tenses

28 بازدید 5 ماه پیش

Trouver (to find) in 5 Main French Tenses

20 بازدید 5 ماه پیش

Savoir (to know) in 5 Main French Tenses

31 بازدید 5 ماه پیش

Prendre (to take) in 5 Main French Tenses

19 بازدید 5 ماه پیش

Parler (to talk) in 5 Main French Tenses

38 بازدید 5 ماه پیش

Metre (to put) in 5 Main French Tenses

12 بازدید 5 ماه پیش

Faire (to do-make) in 5 Main French Tenses

9 بازدید 5 ماه پیش

Essayer (to try) in 5 Main French Tenses

39 بازدید 5 ماه پیش

Ecouter (to listen) in 5 Main French Tenses

19 بازدید 5 ماه پیش

Dormir (to sleep) in 5 Main French Tenses

15 بازدید 5 ماه پیش

Donner (to give) in 5 Main French Tenses

24 بازدید 5 ماه پیش

Dire (to say-tell) in 5 Main French Tenses

23 بازدید 5 ماه پیش

Demander (to ask) in 5 Main French Tenses

7 بازدید 5 ماه پیش

Croire (to believe) in 5 Main French Tenses

17 بازدید 5 ماه پیش

Attendre (to wait) in 5 Main French Tenses

34 بازدید 5 ماه پیش

Arriver (to arrive) in 5 Main French Tenses

15 بازدید 5 ماه پیش

Aller (to go) in 5 Main French Tenses

32 بازدید 5 ماه پیش

Acheter (to buy) in 5 Main French Tenses

32 بازدید 5 ماه پیش
نمایش بیشتر