16 دنبال‌ کننده
6.5 هزار بازدید ویدیو

Lesson 43. Group 1 Regular French Verbs ending in ER (Future Tense)

16 بازدید 2 روز پیش

درس چهل و سه. صرف زمان آینده گروه یک افعال با قاعده که حروف آخرشان (ER) است.

دیگر ویدیوها

Lesson 4۰. The 3 French verb groups

0 بازدید 2 روز پیش

Lesson 32. Using NEST-CE PAS in French

41 بازدید 3 روز پیش

A Midsummer night's dream

27 بازدید 2 ماه پیش

Warcraft

72 بازدید 2 ماه پیش

The Witcher

87 بازدید 2 ماه پیش

The Vampire Diaries

185 بازدید 2 ماه پیش

True Blood

48 بازدید 2 ماه پیش

The Sercret Circle

21 بازدید 2 ماه پیش

Eragon

42 بازدید 2 ماه پیش

Spiderwick

55 بازدید 2 ماه پیش

The Da Vinci Code

44 بازدید 2 ماه پیش

Mocking Jay

19 بازدید 2 ماه پیش

The Hunger Games

29 بازدید 2 ماه پیش

Mocking Jay 2

10 بازدید 2 ماه پیش

Catching Fire

11 بازدید 2 ماه پیش

Sea of Monsters

38 بازدید 2 ماه پیش

Lightning Thief

36 بازدید 2 ماه پیش

Twilight

218 بازدید 2 ماه پیش

New Moon

201 بازدید 2 ماه پیش

Eclipse

129 بازدید 2 ماه پیش

Breaking Dawn 2

115 بازدید 2 ماه پیش

Breaking Dawn 1

162 بازدید 2 ماه پیش

The Voyage of the Dawn

140 بازدید 2 ماه پیش

The Two Towers

41 بازدید 2 ماه پیش

The Sword of Truth

36 بازدید 2 ماه پیش

The Prince Caspian

20 بازدید 2 ماه پیش

The Silver Chair

40 بازدید 2 ماه پیش

The Lion, the Witch and the Wardrobe

96 بازدید 2 ماه پیش

The Isolation of Smaug

44 بازدید 2 ماه پیش
نمایش بیشتر