684 بازدید 1 سال پیش

شرکت آکواسرچ دانمارک یکی از بهترین تولید کنندگان تخم چشم زده ماهی قزل آلا در اروپا بوده که ویدیو فوق تصویری از مراحل ساخت سایت جدید پرورش ماهیان مولد broodstock را نمایش میدهد. شرکت بازرگانی نوین دشت شیلات نماینده رسمی شرکت آکواسرچ دانمارک و کارگزار رسمی اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی ماهیان سردآبی کشور ||www.novindasht.com||