32 دنبال‌ کننده
189.2 هزار بازدید ویدیو
2.1 هزار بازدید 6 سال پیش

این رطوبت سنج به نام رطوبت سنج اسلینگ نیز شناخته می شود.البته نوع اسلینگ نوع ارزان قیمت آن بوده که می توان در خانه نیز آنرا ساخت و نوع چرخان نوع گران آن. این وسیله با در اختیار قرار دادن دو پارامتر دمای تر و دمای خشک قابلیت تعیین میزان رطوبت نسبی محیط را به کمک چارت سایکومتریک دارد.

دیگر ویدیوها

2.1 هزار بازدید 6 سال پیش
5.7 هزار بازدید 8 سال پیش
513 بازدید 8 سال پیش
1.3 هزار بازدید 8 سال پیش
4.2 هزار بازدید 8 سال پیش
27.2 هزار بازدید 8 سال پیش
9.4 هزار بازدید 8 سال پیش
19.8 هزار بازدید 8 سال پیش
1.1 هزار بازدید 8 سال پیش
1.8 هزار بازدید 8 سال پیش
1.6 هزار بازدید 8 سال پیش
386 بازدید 8 سال پیش
827 بازدید 8 سال پیش
217 بازدید 8 سال پیش
2.1 هزار بازدید 8 سال پیش
2.2 هزار بازدید 8 سال پیش
424 بازدید 8 سال پیش
1.4 هزار بازدید 8 سال پیش
1.3 هزار بازدید 8 سال پیش
1.4 هزار بازدید 8 سال پیش
1.2 هزار بازدید 8 سال پیش
نمایش بیشتر