23.6 هزار دنبال‌ کننده
30.2 هزار بازدید ویدیو

| [![vjddonate]](https://reymit.ir/ostad_saman) | |[![vjdtelegram]](https://t.me/otd_saman) | | :--: | :--: |:--: | | | [![Pc]](http://s12.picofile.com/file/8398144234/pc_setup.gif) | | [![vjdinsta]](https://www.instagram.com/otd_saman/) | | [![vjddiscord]](https://discord.gg/Fv5PK74z) [vjdtelegram]: http://s13.picofile.com/file/8398144184/tel.gif [vjddiscord]: http://s13.picofile.com/file/8398211192/dis.gif [vjddonate]: http://s13.picofile.com/file/8398144500/don.gif [vjdinsta]: http://s12.picofile.com/file/8398144142/inst.gif [Pc]: http://s12.picofile.com/file/8398144234/pc_setup.gif

دیگر ویدیوها

15.4 هزار بازدید 2 سال پیش
14.7 هزار بازدید 2 سال پیش
6.8 هزار بازدید 7 سال پیش
2.2 هزار بازدید 8 سال پیش
975 بازدید 8 سال پیش
3.4 هزار بازدید 8 سال پیش
2.9 هزار بازدید 8 سال پیش
1.4 هزار بازدید 8 سال پیش
1.3 هزار بازدید 5 سال پیش
1.3 هزار بازدید 7 سال پیش
1.6 هزار بازدید 7 سال پیش
1.8 هزار بازدید 7 سال پیش
2 هزار بازدید 8 سال پیش