26 دنبال‌ کننده
45.7 هزار بازدید ویدیو

مالیات بر ارزش افزوده

51 بازدید 2 ماه پیش

مالیات بر در آمد

28 بازدید 2 ماه پیش

نرخ مالیات بر درآمد

27 بازدید 2 ماه پیش

میزان در آمد

44 بازدید 2 ماه پیش

رای هیات حل اختلاف

99 بازدید 2 ماه پیش

انتخاب اعضا

66 بازدید 2 ماه پیش

ارائه اظهارنامه

99 بازدید 2 ماه پیش

عدم ارائه اظهارنامه -2

122 بازدید 2 ماه پیش

عدم اعتراض

17 بازدید 2 ماه پیش

مهلت اعتراض

63 بازدید 2 ماه پیش

مودی

38 بازدید 2 ماه پیش

اشتباه در محاسبه

43 بازدید 2 ماه پیش

عدم ارائه اظهارنامه

121 بازدید 2 ماه پیش

اطلاع از موارد مالیات

71 بازدید 2 ماه پیش

مالیات خود اظهاری

82 بازدید 2 ماه پیش

اظهارنامه

80 بازدید 2 ماه پیش

عدم دخالت در اموال

96 بازدید 2 ماه پیش

شریک شرکت تجاری

67 بازدید 2 ماه پیش

مصونیت تاجر

61 بازدید 2 ماه پیش

اعلام

56 بازدید 2 ماه پیش

شرکت ها و اشخاص حقوقی

47 بازدید 2 ماه پیش

علت اعلام توقف

55 بازدید 2 ماه پیش

بدهی شخصی

64 بازدید 2 ماه پیش

اعلام توقف

75 بازدید 2 ماه پیش

عدم اعلام توقف

46 بازدید 2 ماه پیش

ضرر و زیان ناشی از جرم

91 بازدید 2 ماه پیش

ضرر و زیان معنوی

76 بازدید 2 ماه پیش

دیه

86 بازدید 2 ماه پیش

جنون مرتکب جرم

73 بازدید 2 ماه پیش

جرایم قابل گذشت

80 بازدید 2 ماه پیش

جرایم قابل گذشت

65 بازدید 2 ماه پیش

تعقیب متهم

61 بازدید 2 ماه پیش

بزه دیده

49 بازدید 2 ماه پیش
نمایش بیشتر