1 دنبال‌ کننده
1.4 هزار بازدید ویدیو
4 بازدید 1 ماه پیش

این ویدئو نمایشگر عملکرد نرم‌افزار خودکار ZENITH بر روی جفت ارز USD/CHF در ماه دوم سال ۲۰۱۹ می باشد

دیگر ویدیوها

4 بازدید 1 ماه پیش
6 بازدید 2 ماه پیش
1.3 هزار بازدید 2 ماه پیش
6 بازدید 2 ماه پیش
5 بازدید 2 ماه پیش
10 بازدید 2 ماه پیش
4 بازدید 2 ماه پیش
1 بازدید 2 ماه پیش
1 بازدید 2 ماه پیش
9 بازدید 2 ماه پیش
7 بازدید 2 ماه پیش
1 بازدید 2 ماه پیش
2 بازدید 2 ماه پیش
11 بازدید 2 ماه پیش