5 دنبال‌ کننده
352 بازدید ویدیو
1 بازدید 1 هفته پیش

در نرم افزار PVManage هیچیک از گزارشات ذخیره نمیگردند. بنابراین همه گزارشات در لحظه درخواست از سوی کاربر تولید می شوند. با این حساب درج ویرایش بر روی گزارشات موضوعی غیر ضروری است. اعتبار هر گزارش متناسب با آخرین اطلاعاتی است که تا لحظه قبل از درخواست گزارش در نرم افزار وارد شده باشند. همه گزارشات دارای عنوان، تاریخ، زمان و نام تولید کننده می باشد. بنابراین همه گزارشات مستند می باشند و نیازی به مستندسازی ندارند.

دیگر ویدیوها

1 بازدید 1 هفته پیش
نمایش بیشتر