68 بازدید 1 ماه پیش

این ویدئو آزمایش صفحه 15 کتاب درسی نهم با عنوان رسانایی الکتریکی چند ماده در آب مقطر می باشد.

علوم نهم

تابستانه 1400

43 بازدید 5 ماه پیش

سلام در این ویدئو آزمایش جالبی را خواهید دید که در آن نی نوشابه از نوشابه فرار می کند. به زودی علت آن را متوجه می شوید.

دیگر ویدیوها

120 بازدید 3 ماه پیش
نمایش بیشتر