در حال بارگذاری
 • 1
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 3.7هزار
  بازدید

ازخلیج فارس تا خلیج گرگان

اطلاع رسانى از پیاده روى ٣٠٠٠ کیلومتری كامران هاشمى نجفی ورزشکار گرگانی از خلیج فارس تا خلیج گرگان با هدف جمع آوری کمک و حمایت از ایتام و کودکان بدسرپرست با "حمایت بنیاد خیریه کودکان ایران" می باشد.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

اطلاع رسانى از پیاده روى ٣٠٠٠ کیلومتری كامران هاشمى نجفی ورزشکار گرگانی از خلیج فارس تا خلیج گرگان با هدف جمع آوری کمک و حمایت از ایتام و کودکان بدسرپرست با "حمایت بنیاد خیریه کودکان ایران" می باشد.

 • 1
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 3.7هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • کامران هاشمی نجفی/ حال من و تو، خوبِ خوب

  137 بازدید

  پیاده روى ٣٠٠٠ کیلومتری كامران هاشمى نجفی ورزشکار خیر گرگانی، "از خلیج فارس تا خلیج گرگان" / تلگرام: telegram.me/PersianGulftoGorganGulf اینستاگرام: www.instagram.com/pgulftoggulf/

 • کامران هاشمی نجفی/ یه روز از همین روزها...

  58 بازدید

  پیاده روى ٣٠٠٠ کیلومتری كامران هاشمى نجفی ورزشکار خیر گرگانی، "از خلیج فارس تا خلیج گرگان" / تلگرام: telegram.me/PersianGulftoGorganGulf اینستاگرام: www.instagram.com/pgulftoggulf/

 • کامران هاشمی نجفی/ خدا همین حوالیه

  134 بازدید

  پیاده روى ٣٠٠٠ کیلومتری كامران هاشمى نجفی ورزشکار گرگانی از خلیج فارس تا خلیج گرگان تلگرام: telegram.me/PersianGulftoGorganGulf اینستاگرام: www.instagram.com/pgulftoggulf/

 • کامران هاشمی نجفی/ سنگِ کوهت دُر و گوهر است

  272 بازدید

  پیاده روى ٣٠٠٠ کیلومتری كامران هاشمى نجفی ورزشکار گرگانی از خلیج فارس تا خلیج گرگان تلگرام: telegram.me/PersianGulftoGorganGulf اینستاگرام: www.instagram.com/pgulftoggulf/

 • کامران هاشمی نجفی/ همشاگردی سلام

  123 بازدید

  پیاده روى ٣٠٠٠ کیلومتری كامران هاشمى نجفی ورزشکار گرگانی از خلیج فارس تا خلیج گرگان تلگرام: telegram.me/PersianGulftoGorganGulf اینستاگرام: www.instagram.com/pgulftoggulf/

 • کامران هاشمی نجفی/ ایران! به خاک خسته ی تو سوگند...

  831 بازدید

  پیاده روى ٣٠٠٠ کیلومتری كامران هاشمى نجفی ورزشکار گرگانی از خلیج فارس تا خلیج گرگان با هدف جمع آوری کمک و حمایت از ایتام و کودکان بدسرپرست. با حمایت خیریه کودکان ایران

 • کامران هاشمى نجفی/ آتش بگیر، ببین چه می کشم

  198 بازدید

  پیاده روى ٣٠٠٠ کیلومتری کامران هاشمى نجفی ورزشکار گرگانی از خلیج فارس تا خلیج گرگان تلگرام: telegram.me/PersianGulftoGorganGulf اینستاگرام: www.instagram.com/pgulftoggulf/

 • کامران هاشمی نجفی/ راه ما راه حق راه بهروزی

  129 بازدید

  پیاده روى ٣٠٠٠ کیلومتری كامران هاشمى نجفی ورزشکار گرگانی از خلیج فارس تا خلیج گرگان با هدف جمع آوری کمک و حمایت از ایتام و کودکان بدسرپرست. با حمایت خیریه کودکان ایران

 • کامران هاشمی نجفی/ بکوب پاهاتو محکم روی زمین

  226 بازدید

  پیاده روى ٣٠٠٠ کیلومتری كامران هاشمى نجفی ورزشکار گرگانی از خلیج فارس تا خلیج گرگان تلگرام: telegram.me/PersianGulftoGorganGulf اینستاگرام: www.instagram.com/pgulftoggulf/

 • كامران هاشمى نجفی/ وطنم ای شکوه پابرجا

  423 بازدید

  پیاده روى ٣٠٠٠ کیلومتری كامران هاشمى نجفی ورزشکار گرگانی از خلیج فارس تا خلیج گرگان تلگرام: telegram.me/PersianGulftoGorganGulf اینستاگرام: www.instagram.com/pgulftoggulf/

 • كامران هاشمى نجفی/ تو که باورم کنی

  92 بازدید

  پیاده روى ٣٠٠٠ کیلومتری كامران هاشمى نجفی ورزشکار گرگانی از خلیج فارس تا خلیج گرگان تلگرام: telegram.me/PersianGulftoGorganGulf اینستاگرام: www.instagram.com/pgulftoggulf/

 • كامران هاشمى نجفی/ می شود با تو دل به دریا زد

  350 بازدید

  پیاده روى ٣٠٠٠ کیلومتری كامران هاشمى نجفی ورزشکار گرگانی از خلیج فارس تا خلیج گرگان تلگرام: telegram.me/PersianGulftoGorganGulf اینستاگرام: www.instagram.com/pgulftoggulf/

 • كامران هاشمى نجفی / آمده ایم تا جای خالی ای را پر کنیم

  226 بازدید

  پیاده روى ٣٠٠٠ کیلومتری كامران هاشمى نجفی ورزشکار گرگانی از خلیج فارس تا خلیج گرگان با هدف جمع آوری کمک و حمایت از ایتام و کودکان بدسرپرست. با حمایت خیریه کودکان ایران. تلگرام: www.instagram.com/pgulftoggulf/

 • کامران هاشمی نجفی/ مصاحبه با شبکه گلستان 95/7/26

  171 بازدید

  پیاده روى ٣٠٠٠ کیلومتری كامران هاشمى نجفی ورزشکار گرگانی از خلیج فارس تا خلیج گرگان با هدف جمع آوری کمک و حمایت از ایتام و کودکان بدسرپرست. با حمایت خیریه کودکان ایران

 • کامران هاشمی نجفی/ ورزشکار گلستانی

  305 بازدید

  به نام خدا در یك حركت نمادین و زیبا ورزشکار و پهلوان گرگانی به نام کامران هاشمی نجفی، با مشارکت انجمن خیریه کودکان ایران "Iran's Children Charity" به یاری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست این مرز و بوم شتافته و قصد دارد با نیت جمع آوری کمک مالی برای خرید کتاب و مایحتاج فرهنگی و ورزشی و بازی این کودکان محروم، از خلیج همیشه فارس، تا خلیج گرگان پیاده طی طریق كند. شعبه خیریه كودكان ایران