7 دنبال‌ کننده
12.3 هزار بازدید ویدیو

معرفی VMware AppDefense

157 بازدید ۱ سال پیش

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

معرفی VMware AppDefense

157 بازدید ۱ سال پیش

امنیت در vSphere 6.7

62 بازدید ۱ سال پیش

PM در vSphere 6.7

52 بازدید ۱ سال پیش

vSphere Platinum

43 بازدید ۱ سال پیش

معرفی VMware Horizon View

89 بازدید ۱ سال پیش

216 بازدید ۱ سال پیش

داستان نوآوری VMware

147 بازدید ۱ سال پیش

خدمات آموزشی VMware

191 بازدید ۱ سال پیش

حرکتی به سمت بهبود

135 بازدید ۱ سال پیش

لابراتورهای VMware

267 بازدید ۱ سال پیش

بررسی معماری SDDC در ابر

72 بازدید ۱ سال پیش

گواهینامه تحول دیجیتال

333 بازدید ۱ سال پیش

مجازی سازی مرکز داده

114 بازدید ۱ سال پیش

Robin Matlock VMware - theCUBE OTG - #theCUBE

104 بازدید ۳ سال پیش

Milin Desai, VMware - theCUBE OTG - #theCUBE

85 بازدید ۳ سال پیش

منابع انسانی در VMware

256 بازدید ۳ سال پیش

حقایقی درباره VMware -2016

213 بازدید ۳ سال پیش

دفتر مرکزی VMware

228 بازدید ۳ سال پیش

معرفی DELLEMC VxRail Appliance

108 بازدید ۳ سال پیش

نصب و راه اندازی DELEMC VxRail

109 بازدید ۳ سال پیش

معرفی vRealize Network Insight

182 بازدید ۳ سال پیش

معرفی دوره سیسکو CCIE

108 بازدید ۳ سال پیش

معرفی مجازی سازی شبکه NSX

454 بازدید ۳ سال پیش

نگاهی بر VMware vSAN

328 بازدید ۳ سال پیش

امنیت و ماکرو سگمنت در NSX

243 بازدید ۳ سال پیش

استفاده موثر از فضا با vSAN

167 بازدید ۳ سال پیش

Virtual SAN برای Horizon

222 بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر