7 دنبال‌ کننده
11.6 هزار بازدید ویدیو

معرفی VMware AppDefense

144 بازدید ۹ ماه پیش

دیگر ویدیوها

معرفی VMware AppDefense

144 بازدید ۹ ماه پیش

امنیت در vSphere 6.7

60 بازدید ۹ ماه پیش

PM در vSphere 6.7

50 بازدید ۹ ماه پیش

vSphere Platinum

40 بازدید ۹ ماه پیش

معرفی VMware Horizon View

86 بازدید ۱ سال پیش

208 بازدید ۱ سال پیش

داستان نوآوری VMware

142 بازدید ۱ سال پیش

خدمات آموزشی VMware

154 بازدید ۱ سال پیش

حرکتی به سمت بهبود

135 بازدید ۱ سال پیش

لابراتورهای VMware

205 بازدید ۱ سال پیش

بررسی معماری SDDC در ابر

71 بازدید ۱ سال پیش

گواهینامه تحول دیجیتال

285 بازدید ۱ سال پیش

مجازی سازی مرکز داده

106 بازدید ۱ سال پیش

Milin Desai, VMware - theCUBE OTG - #theCUBE

85 بازدید ۲ سال پیش

منابع انسانی در VMware

247 بازدید ۲ سال پیش

حقایقی درباره VMware -2016

205 بازدید ۲ سال پیش

دفتر مرکزی VMware

182 بازدید ۲ سال پیش

معرفی DELLEMC VxRail Appliance

106 بازدید ۲ سال پیش

نصب و راه اندازی DELEMC VxRail

105 بازدید ۲ سال پیش

معرفی vRealize Network Insight

163 بازدید ۲ سال پیش

معرفی دوره سیسکو CCIE

108 بازدید ۲ سال پیش

معرفی مجازی سازی شبکه NSX

443 بازدید ۲ سال پیش

نگاهی بر VMware vSAN

322 بازدید ۲ سال پیش

امنیت و ماکرو سگمنت در NSX

227 بازدید ۲ سال پیش

استفاده موثر از فضا با vSAN

161 بازدید ۲ سال پیش

Virtual SAN برای Horizon

218 بازدید ۲ سال پیش
نمایش بیشتر