2 دنبال‌ کننده
127 بازدید ویدیو
24 بازدید 2 ماه پیش

این ویدئو راهنمای آموزش سامانه مجازی امجد ویژه اساتید (دانشگاه هنر پویان) می باشد.

آموزشی

24 بازدید 2 ماه پیش

این ویدئو راهنمای آموزش سامانه مجازی امجد ویژه اساتید (دانشگاه هنر پویان) می باشد.