در حال بارگذاری
 • 38
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 66.9هزار
  بازدید

آلاچیق روان

این کانال متعلق به موسسه آلاچیق روان بوده و ویدیوهای آن مرتبط با موضوعات روان شناسی است.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

این کانال متعلق به موسسه آلاچیق روان بوده و ویدیوهای آن مرتبط با موضوعات روان شناسی است.

 • 38
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 66.9هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • Ted Bundy documentary - In his own words

  16 بازدید

  While a student at the University of Washington, Bundy fell in love with a wealthy, pretty young woman from California. She had everything that he wanted: money, class, and influence. He was devastated by their breakup. Many of his later victims resembled his college girlfriend-attractive students with long, dark hair. His killings also usually followed a gruesome pattern. He often raped his victims before beating them to death. The exact number of women Bundy killed will never been known. There is also so

 • چرا عاشق می شویم، خیانت می کنیم؟

  555 بازدید

  در این ویدیو هلن فیشر نگاهی به عشق و خیانت از دیدگاه عصب شناسانه انداخته است. پیشنهاد می کنیم حتماً ببینید.

 • سیتوپلاسم

  351 بازدید

  سیتوپلاسم (به انگلیسی: Cytoplasm) یا میان یاخته ماده ای است که فضای درونی سلول را پر می کند. ترکیب اصلی سیتوپلاسم، آب و پروتئین های محلول در آب است. بسیاری از واکنش های شیمیایی زیستی در سیتوپلاسم یا میتوکندری اندامک های آن صورت می گیرد. شبکه ای از رشته ها و لوله های پروتئینی در سرتاسر سیتوپلاسم وجود دارد که به یکدیگر متصل می شوند و اسکلت سلولی را می سازند.

 • عملکرد پمپ سدیم - پتاسیم در غشاء نورون

  1,862 بازدید

  هر مجرای یونی به صورت انتخابی عمل می کند و معمولاً فقط به یون معینی اجازهٔ عبور می دهد. ساختارهای پروتئینی (تلمبه های یونی) جداگانه ای از راه تلمبه کردن یون های گوناگون به درون یا بیرون نورون، آنها را در دو سوی غشاء یاخته با توزیعی نامتوازن نگه می دارند. تلمبهٔ یونی از همین راه در شرایط استراحت نورون، تراکم زیاد +Na را در بیرون و تراکم اندک آن را در درون نورون حفظ می کند.

 • پتانسیل عمل - چگونگی انتقال پیام

  1,581 بازدید

  اطلاعات در طول نورون به شکل تکانهٔ شیمیائی - برقی حرکت می کند و از مناطق دندریتی به سوی انتهای آکسون می رود. توان ایجاد این پتانسیل عمل مختص نورون ها و ناشی از انبوه مجراهای یونی (jon channels) و تلمبه های یونی (jon pumps) موجود در غشاء یاخته است. مجراهای یونی همان مولکول های پروتئینی حلقوی است که منفذهای غشاء نورون را می سازند. این ساختارهای پروتئینی از راه باز و بسته کردن منفذها به تنظیم مبادلهٔ

 • پتانسیل عمل در نورون

  2,658 بازدید

  پتانسیل عمل (به انگلیسی: Action potential) تغییری موقتی و گذراست که در پتانسیل غشاء سلولها روی می دهد و پتانسیل داخل غشاء به دلیل نفوذ یون سدیم بسرعت بالا می رود و سپس بسرعت پایین می آید. در نورونها پتانسیل عمل بر روی غشای تحریک پذیر یک سلول عصبی پدید می آید، طول اکسون را طی می کند و وظیفهٔ پیغام رسانی را بر عهده دارد. سلولهای قلبی و سلولهای ماهیچه ای از دیگر سلولهای تحریک پذیر هستند.

 • ساختار نورون (عصب)

  581 بازدید

  این ویدیو به شکل کارتونی به توصیف ساختار نورون پرداخته است. از این ویدیو می توانید برای توضیح ساختار مغز به کودکان استفاده کنید.

 • How a Neuron Fires

  83 بازدید

  Skyler White and Nikita Geovanis Source: https://www.youtube.com/watch?v=g8Na2eLi4Jo Hey all who watch this, please note that this was a class project that I wanted to share with whoever needs to learn these concepts. I'm a freerunner at Cornell University now and I would really love it if you check out my stunt videos :)

 • راماچاندران و نورون های آینه ای

  336 بازدید

  نورون آینه ای چیست؟؛ چگونه کشف شد؟ و چه کارکردی دارد؟

 • توانایی مغز انسان

  2,326 بازدید

  از دیرباز برای شناخت توانمندی مغز انسان قیاس های فراوانی صورت گرفته است برای مثال: "مغزش مثل ماشین حسابه"، در این ویدیو به مقایسه مغز انسان با برترین تکنولوژی روز یعنی اینترنت پرداخته شده است. به زودی این ویدیو با صدا گذاری فارسی در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

 • روان شناسی تحولی - رنه اشپیتز

  571 بازدید

  روش مطالعاتی اشپیتز مشاهده مستقیم وبررسی طولی وعرضی روی جمعیت کودکان یک محیط بدون هیچ گزینش خاصی صورت میگرفت وی همچنین مطالعات زیادی در محیط های بیمارستانی انجام داده است.

 • روان شناسی اجتماعی - آزمایش زندان استنفورد

  609 بازدید

  آزمایش زندان استنفورد یکی از معروف ترین و به نقلی خطرناک ترین آزمایش های روان شناسی است که تاکنون انجام شده است. در این آزمایش که به سرپرستی دکتر فیلیپ زیمباردو در دانشگاه استنفورد در سال ۱۹۷۱ انجام شد، چندین دانشجوی سالم از نظر روانی به صورت آزمایشی نقش های زندانی و زندان بان را پذیرفتند. نتایج آزمایش حیرت آور بود، پس از گذشت چند روز اکثر زندانبانان رفتارهای شدید سادیسمی از خود نشان دادند.

 • Stanley Milgram - Conformity and Independence

  112 بازدید

  The complete set of Stanley Milgram Films on Social Psychology are available at http://alexanderstreet.com/milgram This film examines classic research asking why people conform, obey, and dissent in various social situations and presents social psychology's main findings and principles in the areas of conformity and independence. Learn more at http://alexanderstreet.com

 • Stanley Milgram - Human Aggression

  96 بازدید

  The complete set of Stanley Milgram Films on Social Psychology are available at http://alexanderstreet.com/milgram The program focuses on how aggression is learned by children, and the activities of the gang are used to demonstrate aggression in terms of dominance and territoriality, frustration and displacement. Learn more at http://alexanderstreet.com/milgram

 • روان شناسی اجتماعی - آزمایشی استنلی میلگرام

  527 بازدید

  آزمایشی برای سنجش میزان اطاعت اشخاص از اتوریته در انجام کارهایی مغایر با وجدان شخصی افراد بود که به ابتکار روانشناس، استنلی میلگرام صورت گرفت. نتایج این آزمایش برای اولین بار در سال ۱۹۶۳ در یک مجله روان شناسی چاپ شد، و بعداً با جزئیات بیشتر در کتابی با عنوان اطاعت از اتوریته: مشاهده ای تجربی در سال ۱۹۷۷ به چاپ رسید.

 • Practical classroom management

  56 بازدید

  Although the goal of teaching is to establish an environment in which children can learn, students often engage in behavior that distracts them and others from that task. Mild or serious disruptions can range from simply failing to do assigned work through bothering or bullying others, to severe aggression towards classmates and the teacher. This video provides ways to identify and understand classroom management problems. It illustrates various instructional and management strategies, and provides strate

 • American Psychological Association Aided CIA Torture

  61 بازدید

  Read More At: http://www.nytimes.com/2015/05/01/us/report-says-american-psychological-association-collaborated-on-torture-justification.html?_r=0 Clip from the Thursday, April 30th 2015 edition of The Kyle Kulinski Show, which airs live on Blog Talk Radio and Secular Talk Radio monday - friday 4-6pm Eastern. Check out our website - and become a member - at: http://www.SecularTalkRadio.com Listen to the Live Show or On Demand archive at: http://www.blogtalkradio.com/kylekulinski Follow on Twitter: http:/

 • Famous Psychologists - 38 Greatest Psychologists of All Time

  112 بازدید

  The field of psychology covers a wide range of study that concerns behavior, the human mind, and what makes people "tick." In order to get a better understanding of what this field entails, we can look at some of the pioneers and great thinkers in the field. Here are some of the most influential and famous psychologists of all time. 1. Wilhelm Wundt 2. William James 3. Ivan Pavlov 4. Sigmund Freud 5. Alfred Binet 6. Alfred Adler 7. Carl Jung 8. John B. Watson 9. Melanie Klein 10. Sabina Spielrein

 • American Psychological Association APA Format (A Crash Course)

  69 بازدید

  This is a crash course on the effective and efficient use of the APA format. This format is widely used in the academic community for writing essays, research papers, etc. I am NOT an expert on the content whatsoever but I have been somewhat successful in its correct usage. NO copyright infringement is knowingly and/or willingly intended whatsoever! Below is the credit for the information that I used (reference information). Thanks for watching. Have a Merry Merry Christmas

 • Positive Psychology with Martin Seligman

  76 بازدید

  Founder of Positive Psychology, Martin Seligman, shares his groundbreaking ideas to help us flourish as individuals and contribute to a happier world. This talk was recorded at an Action for Happiness event at Friends House in London on 9 May 2016 www.actionforhappiness.org

 • SIGMUND FREUD - THE FATHER OF PSYCHOANALYSIS - NOVA - Discovery History Psychology (documentary)

  137 بازدید

  GET ON AMAZON.COM - FREE TRIAL OF AMAZON PRIME http://amzn.to/2du4xZO sigmund freud - the father of psychoanalysis - nova (documentary). thanks for watching history life discovery science technology tech learning education national nature geographic earth planet channel universe culture world psychology self help treatment anxious depression ocd obsessive obsession compulsive compulsion panic attack attacks treat manage therapy esteem phobia mental illness stress self-help abnormal psychoanalytic psycho

 • The Century of the Self (Full Documentary)

  61 بازدید

  **FAIR USE NOTICE** These Videos May Contain Copyrighted (© ) Material. The Use of Which Has Not Always Been Specifically Authorized by The Copyright Owner. Such Material is Made Available to Advance Understanding of Ecological, Political, Human Rights, Economic, Democracy, Scientific, Moral, Ethical, Social Justice Issues, Teaching, and Research. It is believed that this Constitutes a ''Fair Use'' of Any Such Copyrighted Material as Provided For in Section 107 of the US Copyright L

 • Defense Mechanisms in movie clips

  12 بازدید

  by Janie McNay and Clayton Kingsbury

 • Defense Mechanisms : Montana Warbrick

  43 بازدید

  Project on Defense Mechanisms for Anthropology

 • Carl Jung - The Self

  8 بازدید

  Excerpt from Man

 • The World Within - C.G. Jung in His Own Words

  82 بازدید

  A 1990 Documentary about Carl Gustav Jung that explains his standpoints mainly by using footage of him talking.

 • Emotion, Stress and Health: Crash Course Psychology #26

  98 بازدید

  You can directly support Crash Course at http://www.subbable.com/crashcourse Subscribe for as little as $0 to keep up with everything we're doing. Also, if you can afford to pay a little every month, it really helps us to continue producing great content. So, it turns out we have an easy time reading emotions in facial expressions, but emotions can straight up kill us! In this episode of Crash Course Psychology, Hank discusses stress, emotions, and their overall impact on our health. -- Table of

 • Feeling All the Feels: Crash Course Psychology #25

  53 بازدید

  ***Subbable Message*** To Robert, Thank you for showing me the world, darling! From Amy and That's happiness; to be dissolved into something complete and great. From Ty Scaletta ****** You can directly support Crash Course at http://www.subbable.com/crashcourse Subscribe for as little as $0 to keep up with everything we're doing. Also, if you can afford to pay a little every month, it really helps us to continue producing great content. Even if you're Mel Gibson or Kanye, it's prob

 • The Neuroscience of Consciousness

  68 بازدید

  Baroness Susan Greenfield CBE, is a British scientist, writer, broadcaster and member of the House of Lords. Specialising in the physiology of the brain, Susan researches the impact of 21st century technologies on the mind, how the brain generates consciousness and novel approaches to neurodegenerative diseases such as Alzheimer's and Parkinson's.

 • How We Learn - Synapses and Neural Pathways

  104 بازدید

  Every time you do or think something, neural pathways in your brain may be altered. These pathways are composed of multiple neurons that communicate with one another through junctions called synapses. When you learn something, the efficiency of the involved synapses increases, facilitating the passage of signals along a particular pathway. Your memory corresponds to the particular activity of certain networks of neurons in your brain that have strengthened connections with one another. Video is an exc