106 دنبال‌ کننده
228.5 هزار بازدید ویدیو

موسیقی

69 بازدید 1 سال پیش

بازسازی سازهای سنتی و تولید انبوه آنها

آموزشی

419 بازدید 1 سال پیش

با استفاده از دریل و پوست کن سیب رو پوست می کنه

دیگر ویدیوها

94 بازدید 1 سال پیش
198 بازدید 1 سال پیش
67 بازدید 1 سال پیش
82 بازدید 1 سال پیش
59 بازدید 1 سال پیش
66 بازدید 1 سال پیش
86 بازدید 1 سال پیش
1.3 هزار بازدید 1 سال پیش
385 بازدید 1 سال پیش
42 بازدید 1 سال پیش
53 بازدید 1 سال پیش
274 بازدید 1 سال پیش
2.9 هزار بازدید 1 سال پیش
120 بازدید 1 سال پیش
277 بازدید 1 سال پیش
462 بازدید 1 سال پیش
144 بازدید 1 سال پیش
551 بازدید 1 سال پیش
134 بازدید 1 سال پیش
432 بازدید 1 سال پیش
80 بازدید 1 سال پیش
53 بازدید 1 سال پیش
40 بازدید 1 سال پیش
160 بازدید 1 سال پیش
160 بازدید 1 سال پیش
21 بازدید 1 سال پیش
928 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر