سخنرانی دکتر سهیل احسنی از مدیران موفق صنعت

484 بازدید 1 سال پیش

گرایش مهندسی برق کنترل از دید مدیران صنعت انجمن علمی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی - مهرماه 1397