پخش مراسم قرعه کشی پاییزه کورش مال از رادیو کورش نما

این پخش زنده به پایان رسید