در حال بارگذاری
 • 30
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 29.2هزار
  بازدید

مؤسسه فرهنگی راه روشن

پخش کلیپ از اساتید مختلف موسسه راه روشن؛ استاد عدالتیان، استاد حورایی و ...

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

پخش کلیپ از اساتید مختلف موسسه راه روشن؛ استاد عدالتیان، استاد حورایی و ...

 • 30
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 29.2هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • ماه مبارک رمضان

  81 بازدید

  برنامه عمومی ماه مبارک رمضان مؤسسه فرهنگی راه روشن با سخنرانی استاد مهدی عدالتیان و استاد سید مجتبی حورایی هر شب جهت اطلاعت بیشتر : 09359994754

 • تفسیر موضوعی قرآن کریم

  51 بازدید

  برنامه ای متفاوت با سخنرانی دانشمند عالیقدر مهدی عدالتیان علیپور برنامه در دو قسمت سخنرانی - پرسش و پاسخ در تمام زمینه ها هر هفته جمعه ساعت 18 الی 19:30

 • اعتقادات و باور ها (استاد عدالتیان)

  18 بازدید

  موضوع این هفته امامت(9) هر هفته نشست اعتقادی با حضور استاد عالیقدر مهدی عدالتیان مشهد-تالار فرهنگی نور-بین آبکوه 2 و 4 - ساعت 18 الی 19:30 همراه با مهد برای کودکان - نمایشگاه کتاب - مسابقه - پرسش و پاسخ (شفاهی و کتبی) و ...

 • اعتقادات و باور ها (استاد عدالتیان)

  94 بازدید

  موضوع این هفته امامت(8) هر هفته نشست اعتقادی با حضور استاد عالیقدر مهدی عدالتیان مشهد-تالار فرهنگی نور-بین آبکوه 2 و 4 - ساعت 18 الی 19:30 همراه با مهد برای کودکان - نمایشگاه کتاب - مسابقه - پرسش و پاسخ (شفاهی و کتبی) و ...

 • اعتقادات و باور ها (استاد عدالتیان)

  25 بازدید

  موضوع این هفته امامت(7) هر هفته نشست اعتقادی با حضور استاد عالیقدر مهدی عدالتیان مشهد-تالار فرهنگی نور-بین آبکوه 2 و 4 - ساعت 18 الی 19:30 همراه با مهد برای کودکان - نمایشگاه کتاب - مسابقه - پرسش و پاسخ (شفاهی و کتبی) و ...

 • اعتقادات و باور ها (استاد عدالتیان)

  54 بازدید

  موضوع این هفته امامت(6) هر هفته نشست اعتقادی با حضور استاد عالیقدر مهدی عدالتیان مشهد-تالار فرهنگی نور-بین آبکوه 2 و 4 - ساعت 18 الی 19:30 همراه با مهد برای کودکان - نمایشگاه کتاب - مسابقه - پرسش و پاسخ (شفاهی و کتبی) و ...

 • اعتقادات و باور ها (استاد عدالتیان)

  32 بازدید

  موضوع این هفته امامت(5) هر هفته نشست اعتقادی با حضور استاد عالیقدر مهدی عدالتیان مشهد-تالار فرهنگی نور-بین آبکوه 2 و 4 - ساعت 18 الی 19:30 همراه با مهد برای کودکان - نمایشگاه کتاب - مسابقه - پرسش و پاسخ (شفاهی و کتبی) و ...

 • اعتقادات و باور ها (استاد عدالتیان)

  42 بازدید

  موضوع این هفته امامت(4) هر هفته نشست اعتقادی با حضور استاد عالیقدر مهدی عدالتیان مشهد-تالار فرهنگی نور-بین آبکوه 2 و 4 - ساعت 18 الی 19:30 همراه با مهد برای کودکان - نمایشگاه کتاب - مسابقه - پرسش و پاسخ (شفاهی و کتبی) و ...

 • اعتقادات و باور ها (استاد عدالتیان)

  41 بازدید

  موضوع این هفته امامت(3) هر هفته نشست اعتقادی با حضور استاد عالیقدر مهدی عدالتیان مشهد-تالار فرهنگی نور-بین آبکوه 2 و 4 - ساعت 18 الی 19:30 همراه با مهد برای کودکان - نمایشگاه کتاب - مسابقه - پرسش و پاسخ (شفاهی و کتبی) و ...

 • اعتقادات و باور ها (استاد عدالتیان)

  51 بازدید

  موضوع این هفته امامت(2) هر هفته نشست اعتقادی با حضور استاد عالیقدر مهدی عدالتیان مشهد-تالار فرهنگی نور-بین آبکوه 2 و 4 - ساعت 18 الی 19:30 همراه با مهد برای کودکان - نمایشگاه کتاب - مسابقه - پرسش و پاسخ (شفاهی و کتبی) و ...

 • اعتقادات و باور ها (استاد عدالتیان)

  27 بازدید

  موضوع این هفته امامت هر هفته نشست اعتقادی با حضور استاد عالیقدر مهدی عدالتیان مشهد-تالار فرهنگی نور-بین آبکوه 2 و 4 - ساعت 18 الی 19:30 همراه با مهد برای کودکان - نمایشگاه کتاب - مسابقه - پرسش و پاسخ (شفاهی و کتبی) و ...

 • اعتقادات و باور ها (استاد عدالتیان)

  40 بازدید

  موضوع این هفته نبوت خاصه (خاتمیت) هر هفته نشست اعتقادی با حضور استاد عالیقدر مهدی عدالتیان مشهد-تالار فرهنگی نور-بین آبکوه 2 و 4 - ساعت 18 الی 19:30 همراه با مهد برای کودکان - نمایشگاه کتاب - مسابقه - پرسش و پاسخ (شفاهی و کتبی) و ...

 • اعتقادات و باور ها (استاد عدالتیان)

  26 بازدید

  موضوع این هفته نبوت خاصه (6) هر هفته نشست اعتقادی با حضور استاد عالیقدر مهدی عدالتیان مشهد-تالار فرهنگی نور-بین آبکوه 2 و 4 - ساعت 18 الی 19:30 همراه با مهد برای کودکان - نمایشگاه کتاب - مسابقه - پرسش و پاسخ (شفاهی و کتبی) و ...

 • اعتقادات و باور ها (استاد عدالتیان)

  55 بازدید

  موضوع این هفته نبوت خاصه (5) هر هفته نشست اعتقادی با حضور استاد عالیقدر مهدی عدالتیان مشهد-تالار فرهنگی نور-بین آبکوه 2 و 4 - ساعت 18 الی 19:30 همراه با مهد برای کودکان - نمایشگاه کتاب - مسابقه - پرسش و پاسخ (شفاهی و کتبی) و ...

 • اعتقادات و باور ها (استاد عدالتیان)

  65 بازدید

  موضوع این هفته نبوت خاصه (4) هر هفته نشست اعتقادی با حضور استاد عالیقدر مهدی عدالتیان مشهد-تالار فرهنگی نور-بین آبکوه 2 و 4 - ساعت 18 الی 19:30 همراه با مهد برای کودکان - نمایشگاه کتاب - مسابقه - پرسش و پاسخ (شفاهی و کتبی) و ...

 • اعتقادات و باورها (استاد عدالتیان)

  43 بازدید

  موضوع این هفته نبوت خاصه (3) هر هفته نشست اعتقادی با حضور استاد عالیقدر مهدی عدالتیان مشهد-تالار فرهنگی نور-بین آبکوه 2 و 4 - ساعت 18 الی 19:30 همراه با مهد برای کودکان - نمایشگاه کتاب - مسابقه - پرسش و پاسخ (شفاهی و کتبی) و ...

 • اعتقادات و باورها (استاد عدالتیان)

  57 بازدید

  موضوع این هفته نبوت خاصه (2) هر هفته نشست اعتقادی با حضور استاد عالیقدر مهدی عدالتیان مشهد-تالار فرهنگی نور-بین آبکوه 2 و 4 - ساعت 18 الی 19:30 همراه با مهد برای کودکان - نمایشگاه کتاب - مسابقه - پرسش و پاسخ (شفاهی و کتبی) و ...

 • اعتقادات و باورها (استاد عدالتیان)

  49 بازدید

  موضوع این هفته نبوت خاصه هر هفته نشست اعتقادی با حضور استاد عالیقدر مهدی عدالتیان مشهد-تالار فرهنگی نور-بین آبکوه 2 و 4 - ساعت 18 الی 19:30 همراه با مهد برای کودکان - نمایشگاه کتاب - مسابقه - پرسش و پاسخ (شفاهی و کتبی) و ...

 • اعتقادات و باور ها (استاد عدالتیان)

  82 بازدید

  موضوع این هفته «اقسام وحی و ویژگی های پیامبران» هر هفته نشست اعتقادی با حضور استاد عالیقدر مهدی عدالتیان مشهد-تالار نور-بین آبکوه 2 و 4 - ساعت 18 الی 19:30 همراه با مهد برای کودکان - نمایشگاه کتاب - مسابقه - پرسش و پاسخ (شفاهی و کتبی) و ...

 • اعتقادات و باورها (استاد عدالتیان)

  51 بازدید

  موضوع این هفته راه های شناخت سفیران الهی(2) هر هفته نشست اعتقادی با حضور استاد عالیقدر مهدی عدالتیان مشهد-تالار نور-بین آبکوه 2 و 4 - ساعت 18 الی 19:30 همراه با مهد برای کودکان - نمایشگاه کتاب - مسابقه - پرسش و پاسخ (شفاهی و کتبی) و ...

 • اعتقادات و باورها (استاد عدالتیان)

  85 بازدید

  موضوع این هفته راه های شناخت سفیران الهی هر هفته نشست اعتقادی با حضور استاد عالیقدر مهدی عدالتیان مشهد-تالار نور-بین آبکوه 2 و 4 - ساعت 18 الی 19:30 همراه با مهد برای کودکان - نمایشگاه کتاب - مسابقه - پرسش و پاسخ (شفاهی و کتبی) و ...

 • اعتقادات و باورها (استاد عدالتیان)

  61 بازدید

  موضوع این هفته علم غیب انبیاء هر هفته نشست اعتقادی با حضور استاد عالیقدر مهدی عدالتیان مشهد-تالار نور-بین آبکوه 2 و 4 - ساعت 18 الی 19:30 همراه با مهد برای کودکان - نمایشگاه کتاب - مسابقه - پرسش و پاسخ (شفاهی و کتبی) و ...

 • جذابیت و نفوذ به قلب دیگران

  154 بازدید

  همایش یکروزه در مشهد - تالار نور

 • چرا همایش جذابیت؟

  88 بازدید

  همایش یک روزه جذابیت استاد حورایی - 26 مهر ماه - مشهد

 • همایش جذابیت و نفوذ به قلب دیگران

  86 بازدید

  همایش یک روزه همایش جذابیت و نفوذ به قلب دیگران 26 مهر ماه - مشهد - تالار نور با حضور استاد حورایی

 • اعتقادات و باورها (استاد عدالتیان)

  74 بازدید

  موضوع این هفته مقام علمی انبیاء هر هفته نشست اعتقادی با حضور استاد عالیقدر مهدی عدالتیان مکان : مشهد-تالار نور-بین آبکوه 2 و 4 - ساعت 18 الی 19:30 همراه با مهد برای کودکان - نمایشگاه کتاب - مسابقه - پرسش و پاسخ (شفاهی و کتبی) و ...

 • اعتقادات و باورها (استاد عدالتیان)

  29 بازدید

  موضوع این هفته تنزیه انبیاء(3) هر هفته نشست اعتقادی با حضور استاد عالیقدر مهدی عدالتیان مشهد-تالار نور-بین آبکوه 2 و 4 - ساعت 18 الی 19:30 همراه با مهد برای کودکان - نمایشگاه کتاب - مسابقه - پرسش و پاسخ (شفاهی و کتبی) و ...

 • داستان کربلا - آقای واعظ موسوی

  668 بازدید

  ویژه برنامه ای به مناسبت ایام عزاداری اباعبدالله حسین (علیه السلام ) موضوع : داستان کربلا (شباهت ها و تفاوت ها با داستان های دیگر) با حضور کارشناس گرانقدر جناب آقای سید محمد علی واعظ موسوی

 • اعتقادات و باورها (استاد عدالتیان)

  157 بازدید

  موضوع این هفته تنزیه انبیاء(2) هر هفته نشست اعتقادی با حضور استاد عالیقدر مهدی عدالتیان مشهد-تالار نور-بین آبکوه 2 و 4 - ساعت 18 الی 19:30 همراه با مهد برای کودکان - نمایشگاه کتاب - مسابقه - پرسش و پاسخ (شفاهی و کتبی) و ...

 • اعتقادات و باورها (استاد عدالتیان)

  164 بازدید

  موضوع این هفته تنزیه انبیاء هر هفته نشست اعتقادی با حضور استاد عالیقدر مهدی عدالتیان مشهد-تالار نور-بین آبکوه 2 و 4 - ساعت 18 الی 19:30 همراه با مهد برای کودکان - نمایشگاه کتاب - مسابقه - پرسش و پاسخ (شفاهی و کتبی) و ...