ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
125 دنبال‌ کننده
121.4 هزار بازدید ویدیو
4.1 هزار بازدید 1 سال پیش

همه‌ی ما شاید جایی را داشته باشیم که ارغوان‌مان آنجاست؛ یک پنجره، یک خانه، یک کوچه یا یک شهر مثل رشت. در همین شهری که ارغوان خیلی‌هایمان است، استاد هوشنگ ابتهاج (ه.الف.سایه) متولد شد؛ دلباخته‌ گالیا شد و شعر سرود. زادروزش فرخنده و عمر ارزشمندش دراز باد.

دیگر ویدیوها

2.5 هزار بازدید 6 ماه پیش
19.6 هزار بازدید 6 ماه پیش