4 دنبال‌ کننده
4.8 هزار بازدید ویدیو

تهیه نقشه با استفاده از پهپاد

1.4 هزار بازدید ۲ سال پیش

تهیه نقشه با دقت و محتوی ستاندارد با استفاده از تصاویر پهپاد به روش فتوگرامتری