8 بازدید 6 روز پیش

موضوع این جلسه: فرایندهای ماشینکاری غیر سنتی شیمیایی کلاس درس مجازی در دانشگاه تهران (زمستان 1399) - دانشکده مهندسی مکانیک دکتر علیرضا صادقی، استادیار گروه ساخت و تولید (وبسایت آزمایشگاه: RCALAT.ut.ac.ir) وب سایت تهیه اسلاید های دروس ارائه شده: RCALAT.file24.ir صفحه تکمیلی مباحث درسی در اینستاگرام: @asadeghi_at_utsome Department of Mechanical Engineering, College of Engineering, University of Tehran

آخرین ویدیوها

نمایش بیشتر