746 بازدید 3 سال پیش

مرکز آموزش عالی فرهنگ و هنر 13 تهران ، تحت برند موسسه فرهنگی آموزشی زبانسرا تهران و با مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال 1382 تاسیس شده است * ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه جانبه(صنعتی، نظامی و دانشگاهی) در گسترش اعتلای دانش و پژوهش علمی کاربردی کشور. * کارآفرینی و ایجاد فضای کسب و کار