ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
324 دنبال‌ کننده
67.7 هزار بازدید ویدیو
250 بازدید 2 ماه پیش

هـمانطـور کـه در روز ثـبت نـام اعـلام کـردم، بـه خـواست مـردم آمـدم و گفـتم کـه اگـر صـلاحیت تـایـید نشـود، در انتـخابـات شـرکت نمـی کنـم. حـرف مـن همـان اسـت، مـوضـع مـن همـان اسـت و از هیـچکس هـم حمـایت نخـواهـم کـرد. از ملـت عـزیـز مـی خـواهـم کـه بـرای اصـلاح وضـع کشـور دعـا کنـند. ان شـاءالله بـه فضـل الهـی و بـه لطـف خـدا، شـرایط بـه نفـع ملـت تغیـیر خـواهـد کـرد.

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

نمایش بیشتر