55 دنبال‌ کننده
23.4 هزار بازدید ویدیو

British accent

10 بازدید 2 ماه پیش

6 نکته کلیدی برای داشتن لهجۀ بریتیش

آخرین ویدیوها

زبان انگلیسی

British accent

10 بازدید 2 ماه پیش

6 نکته کلیدی برای داشتن لهجۀ بریتیش

دیگر ویدیوها

British accent

10 بازدید 2 ماه پیش

سومین معنی کلمه hold

1 بازدید 3 ماه پیش

هفتمین معنی فعل make

14 بازدید 5 ماه پیش

تکنیک های ریدینگ آیلتس

35 بازدید 5 ماه پیش

تست ریدینگ آیلتس

36 بازدید 6 ماه پیش

دومین معنی کلمه hold

18 بازدید 6 ماه پیش

دومین معنی کلمه capital

7 بازدید 6 ماه پیش

رمز موفقیت - مایکل جردن

36 بازدید 6 ماه پیش

یازدهمین معنی کلمه take

37 بازدید 6 ماه پیش

سی سومین معنی کلمه get

26 بازدید 6 ماه پیش

اولین معنی کلمۀ trust

21 بازدید 6 ماه پیش

معنی کلمۀ interest

31 بازدید 6 ماه پیش

دهمین معنی کلمۀ take

9 بازدید 6 ماه پیش

IELTS Speaking - Part 1 - Career

19 بازدید 6 ماه پیش

IELTS Speaking - Part 1 - Family

84 بازدید 6 ماه پیش

پنجمین معنی کلمه make

19 بازدید 6 ماه پیش

ششمین معنی کلمه make

2 بازدید 6 ماه پیش

سی و دمین معنی کلمه get

16 بازدید 6 ماه پیش

نهمین معنی کلمه take

16 بازدید 6 ماه پیش

هشتمین معنی کلمه take

10 بازدید 6 ماه پیش

اولین معنی کلمه hold

26 بازدید 6 ماه پیش

تاریخچه زبان انگلیسی - 2

29 بازدید 6 ماه پیش

معنی کلمه Epicenter

43 بازدید 6 ماه پیش

هفتمین معنی take

18 بازدید 6 ماه پیش

چهارمین معنی make

29 بازدید 6 ماه پیش

تمرین لیسنینگ peaky blinders

27 بازدید 6 ماه پیش

تاریخچه زبان انگلیسی - 1

29 بازدید 6 ماه پیش

تمرین لیسنینگ - peaky blinder

34 بازدید 6 ماه پیش

سی و یکمین معنی فعل to get

6 بازدید 6 ماه پیش

ششمین معنی take

10 بازدید 6 ماه پیش

پنجمین معنی take

12 بازدید 6 ماه پیش

چهارمین معنی take

12 بازدید 6 ماه پیش
نمایش بیشتر