2.2 هزار دنبال‌ کننده
1.1 میلیون بازدید ویدیو

معرفی بازی رومیزی مکارتی

1.3 هزار بازدید 6 روز پیش

معرفی بازی رومیزی ترامپولین پارک

2.1 هزار بازدید 4 هفته پیش

آموزش بازی لوت

4.5 هزار بازدید 1 ماه پیش

روش بازی دو نفره رکب

2.2 هزار بازدید 2 ماه پیش

روش بازی یک نفره زیرخاکی

4.4 هزار بازدید 2 ماه پیش

طراحی بازی با مکانیکارت

2.7 هزار بازدید 3 ماه پیش

آموزش بازی «شیر مرغ»

8.4 هزار بازدید 4 ماه پیش

نقد و بررسی بازی یاتزی

5.5 هزار بازدید 4 ماه پیش

نقد و بررسی بازی «ددان»

5.6 هزار بازدید 5 ماه پیش

بررسی بردگیم «۱۳ سرنخ»

8.3 هزار بازدید 5 ماه پیش

آموزش بازی «فوتبال بزنیم؟»

9.6 هزار بازدید 6 ماه پیش

بررسی بردگیم تورتوگا

7.6 هزار بازدید 6 ماه پیش

آموزش بازی کارتی «فوتبال بزنیم»

8.5 هزار بازدید 6 ماه پیش

نقد و معرفی بازی کاروبار

9.1 هزار بازدید 7 ماه پیش

معرفی بازی «شاه دزد وزیر»

9.6 هزار بازدید 8 ماه پیش

نیم نگاه رومیزی زومجی: رکب

34.6 هزار بازدید 8 ماه پیش

معرفی و آموزش بازی رکب

23.2 هزار بازدید 9 ماه پیش

نیم نگاه رومیزی زومجی: زیرخاکی

36.2 هزار بازدید 10 ماه پیش

معرفی بازی دورهمی Avalon

9.2 هزار بازدید 11 ماه پیش

معرفی و بررسی بازی «پنج گنج»

9.4 هزار بازدید 1 سال پیش

نقد و بررسی بازی Smile

8.3 هزار بازدید 1 سال پیش

معرفی و آموزش بازی زیرخاکی

23.6 هزار بازدید 1 سال پیش

بررسی بازی کارتی «سوسکی»

14.5 هزار بازدید 1 سال پیش

بررسی بازی کارتی جایپور

11 هزار بازدید 1 سال پیش

معرفی بردگیم آزول

9.2 هزار بازدید 1 سال پیش

معرفی بازی نامه ای به گیلاس

13.5 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش بازی آزول Azul

7.4 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر