2.3 هزار دنبال‌ کننده
1.2 میلیون بازدید ویدیو

معرفی بازی ژاندارمری

2.2 هزار بازدید 2 هفته پیش

معرفی بازی رومیزی سهامداران

2.5 هزار بازدید 3 هفته پیش

معرفی بازی رومیزی مکارتی

2.3 هزار بازدید 1 ماه پیش

آموزش بازی لوت

6.2 هزار بازدید 2 ماه پیش

روش بازی دو نفره رکب

2.8 هزار بازدید 2 ماه پیش

روش بازی یک نفره زیرخاکی

5.5 هزار بازدید 3 ماه پیش

طراحی بازی با مکانیکارت

3 هزار بازدید 4 ماه پیش

آموزش بازی «شیر مرغ»

9.5 هزار بازدید 5 ماه پیش

نقد و بررسی بازی یاتزی

6.1 هزار بازدید 5 ماه پیش

نقد و بررسی بازی «ددان»

6 هزار بازدید 6 ماه پیش

بررسی بردگیم «۱۳ سرنخ»

8.8 هزار بازدید 6 ماه پیش

آموزش بازی «فوتبال بزنیم؟»

10.6 هزار بازدید 7 ماه پیش

بررسی بردگیم تورتوگا

8.2 هزار بازدید 7 ماه پیش

آموزش بازی کارتی «فوتبال بزنیم»

9.3 هزار بازدید 7 ماه پیش

نقد و معرفی بازی کاروبار

10 هزار بازدید 8 ماه پیش

معرفی بازی «شاه دزد وزیر»

10.1 هزار بازدید 9 ماه پیش

نیم نگاه رومیزی زومجی: رکب

35.9 هزار بازدید 9 ماه پیش

معرفی و آموزش بازی رکب

24.9 هزار بازدید 10 ماه پیش

نیم نگاه رومیزی زومجی: زیرخاکی

37.2 هزار بازدید 11 ماه پیش

معرفی بازی دورهمی Avalon

9.5 هزار بازدید 11 ماه پیش

معرفی و بررسی بازی «پنج گنج»

9.6 هزار بازدید 1 سال پیش

نقد و بررسی بازی Smile

8.6 هزار بازدید 1 سال پیش

معرفی و آموزش بازی زیرخاکی

25.3 هزار بازدید 1 سال پیش

بررسی بازی کارتی «سوسکی»

14.9 هزار بازدید 1 سال پیش

بررسی بازی کارتی جایپور

11.3 هزار بازدید 1 سال پیش

معرفی بردگیم آزول

9.4 هزار بازدید 1 سال پیش

معرفی بازی نامه ای به گیلاس

14.2 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر