69 دنبال‌ کننده
22 هزار بازدید ویدیو

ش10هشتم (فصل 3) مدل اتمی

1 بازدید 6 ساعت پیش

هشتم (فصل 3) مدل اتمی

آخرین ویدیوها

هفتم

ریاضی

ریاضی هفتم فصل ۲ درس ۴

54 بازدید 3 هفته پیش

دیگر ویدیوها

ش10هشتم (فصل 3) مدل اتمی

1 بازدید 6 ساعت پیش

ش9 هشتم (فصل 3) ساختار اتم

0 بازدید 6 ساعت پیش

پایه آباژور پایه نهم

36 بازدید 1 هفته پیش

کلید برق پایه نهم (آباژور)

32 بازدید 1 هفته پیش

عربی نهم درس سوم

48 بازدید 1 هفته پیش

عربی هشتم درس سوم

9 بازدید 1 هفته پیش

ریاضی هشتم فصل ۴ درس ۳

24 بازدید 1 هفته پیش

ابزارشناسی

94 بازدید 1 هفته پیش

ریاضی هشتم فصل ۴ درس ۲

28 بازدید 2 هفته پیش

ریاضی هفتم فصل ۲ درس ۵

37 بازدید 2 هفته پیش

ریاضی هشتم فصل ۴ درس ۱

22 بازدید 2 هفته پیش

قرآن پایه نهم بیست مهرماه

32 بازدید 2 هفته پیش

درس پروژه پایه 7

38 بازدید 2 هفته پیش

پروژه پایه هشتم جلسه 6

19 بازدید 2 هفته پیش

عربی هفتم(قسمت سوم درس 1)

43 بازدید 3 هفته پیش

ریاضی هفتم فصل ۲ درس ۴

54 بازدید 3 هفته پیش

حساب هشتم فصل ۲ درس ۳

11 بازدید 3 هفته پیش

حساب هشتم فصل ۲ درس ۲

7 بازدید 3 هفته پیش

درس دوم پایه نهم

13 بازدید 3 هفته پیش

درس دوم پایه هشتم

9 بازدید 3 هفته پیش

درس پروژه

34 بازدید 3 هفته پیش
نمایش بیشتر