6 دنبال‌ کننده
6.9 هزار بازدید ویدیو

زبان های برنامه سازی

117 نمایش ۳ سال پیش

دیگر ویدیوها

زبان های برنامه سازی

117 نمایش ۳ سال پیش

چرخه عمر توسعه محصول

287 نمایش ۳ سال پیش

اسكرام روشی چابك

428 نمایش ۳ سال پیش

تجارت الكترونیك به زبان ساده

1.1 هزار نمایش ۳ سال پیش

Empower PPAP

187 نمایش ۳ سال پیش

تعریف برند

95 نمایش ۳ سال پیش

راز لوگوهای معروف

244 نمایش ۳ سال پیش

معانی نهفته در لوگوها

60 نمایش ۳ سال پیش

آشنایی با برند

89 نمایش ۳ سال پیش

برند چیست؟

331 نمایش ۳ سال پیش

RFID

332 نمایش ۳ سال پیش

بارانداز متقاطع

186 نمایش ۳ سال پیش

تخلیه بار

143 نمایش ۳ سال پیش

بارانداز متقاطع Cross Docking

619 نمایش ۳ سال پیش
نمایش بیشتر