1 بازدید 1 هفته پیش

موضوع: نگاهی به فرصت‌ها، چالش‌ها و تهدیدهای واحد ارتباط با جامعه در تحکیم پیوند دانشگاه و جامعه؛ با تاکید بر تجربیات دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی ️ با حضور: دکتر محمود اعظمی راد (کارشناس ارتباط با جامعه دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد)

محيطزيست

9 بازدید 2 ماه پیش

با حضور: دکتر فاطمه طباطبایی یزدی با موضوع: مفاهیم، فرصت‌ها، چالش‌ها و تهدیدهای تنوع‌زیستی در ایران

اكولايو

7 بازدید 2 ماه پیش

موضوع: مدیریت بحران یا بحران مدیریت؛ نگاهی به ابعاد بحران محیط‌زیست ایران در آستانه گذار پارادایمی معاصر با حضور: دکتر اسماعیل کهرم (بوم‌شناس و کنشگر محیط‌زیست) مهندس محمد درویش (عضو هیئت علمی موسسه جنگل‌ها و مراتع کشور و کنشگر محیط‌زیست)

دیگر ویدیوها

3 بازدید 1 هفته پیش
3 بازدید 1 هفته پیش
1 بازدید 1 ماه پیش
0 بازدید 1 ماه پیش
4 بازدید 2 ماه پیش
33 بازدید 2 ماه پیش
8 بازدید 2 ماه پیش
12 بازدید 2 ماه پیش
1 بازدید 2 ماه پیش
17 بازدید 2 ماه پیش
10 بازدید 2 ماه پیش
10 بازدید 2 ماه پیش
39 بازدید 2 ماه پیش
1 بازدید 2 ماه پیش
0 بازدید 2 ماه پیش
نمایش بیشتر