369 دنبال‌ کننده
2.1 میلیون بازدید ویدیو

انجام تریاژ در حادثه واژگونی اتوبوس

74 بازدید 1 ماه پیش

در این مانور نحوه انجام تریاژ با مصدومین انبوه در حادثه واژگونی اتوبوس و انجام تریاژ استارت آموزش داده می شود. www.sharehmr1.blogfa.com

دیگر ویدیوها

تریاژ در Disaster

33 بازدید 1 ماه پیش

کاهش قند خون و روزه داری

467 بازدید 1 سال پیش

Adult Intubation

5 هزار بازدید 1 سال پیش

Central Venous Catheter کاتتر ورید مرکزی

5.1 هزار بازدید 1 سال پیش

CHEST TUBE چست تیوب

1.2 هزار بازدید 1 سال پیش

Nasopharyngeal Air Way

338 بازدید 1 سال پیش

Laryngeal Mask Airway

547 بازدید 1 سال پیش

Infant ET انتوباسیون شیرخوار

2.9 هزار بازدید 1 سال پیش

Gum Elastic Bougi

409 بازدید 1 سال پیش

CRICOTHYROIDOTOMY

717 بازدید 1 سال پیش

ADVANCED AIRWAY

1.1 هزار بازدید 1 سال پیش

کمکهای اولیه در تشنج

2.8 هزار بازدید 1 سال پیش

جابجایی وحمل بیمار نادرست

2.9 هزار بازدید 2 سال پیش

گزارش 5 سکته قلبی

6.4 هزار بازدید 2 سال پیش

Endotracheal Intubation Procedure

1.7 هزار بازدید 2 سال پیش

Intubation Procedure Video(Endotracheal )

984 بازدید 2 سال پیش

Endotracheal Intubation Procedure with Laryngoscope

1.4 هزار بازدید 2 سال پیش

First Aid Techniques - Basic First Aid

293 بازدید 2 سال پیش

First Aid Techniques - Basic First Aid

95 بازدید 2 سال پیش

نیدل دکمپرشن

1.9 هزار بازدید 2 سال پیش

مانور زلزله دیرین دیرین

2.4 هزار بازدید 2 سال پیش

دیرین دیرینی ها اورژانسی شدند

1.6 هزار بازدید 2 سال پیش

دوربین مخفی اورژانس

4.3 هزار بازدید 2 سال پیش

احیای قلبی ریوی NHS

7 هزار بازدید 2 سال پیش

مستر بین و احیای قلبی

15.4 هزار بازدید 3 سال پیش

برداشتن کلاه موتور سوار

3.4 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر