29 دنبال‌ کننده
59.4 هزار بازدید ویدیو

تحلیل ریشه ای حوادث- قسمت چهارم

53 بازدید ۱ هفته پیش

ایمنی - تحلیل ریشه ای حوادث- قسمت سوم

دیگر ویدیوها

ایمنی آسانسور (قسمت دهم)

72 بازدید ۱ ماه پیش

ایمنی آسانسور (نهم)

37 بازدید ۱ ماه پیش

ایمنی آسانسور (قسمت هشتم)

30 بازدید ۱ ماه پیش

ایمنی آسانسور (قسمت هفتم)

57 بازدید ۱ ماه پیش

ایمنی آسانسور (قسمت ششم)

46 بازدید ۱ ماه پیش

ایمنی آسانسور (قسمت پنجم)

45 بازدید ۱ ماه پیش

ایمنی آسانسور (قسمت سوم)

14 بازدید ۱ ماه پیش

ایمنی آسانسور (قسمت دوم)

25 بازدید ۱ ماه پیش

ایمنی آسانسور (قسمت نخست)

62 بازدید ۱ ماه پیش

حفاظ گذاری در عصر صنعتی

23 بازدید ۱ ماه پیش

حفاظ گذاری در صنعت

43 بازدید ۱ ماه پیش

برد کنترل آسانسور آرمکس

51 بازدید ۱ ماه پیش

برد کنترل آسانسور

42 بازدید ۱ ماه پیش

موتور گیرلس آسانسور

54 بازدید ۱ ماه پیش

موتور گیرلس آسانسور

54 بازدید ۱ ماه پیش

آیین حضور در اجتماع

44 بازدید ۱ ماه پیش

انواع حوادث

364 بازدید ۱ ماه پیش

خطرات کار با سنگ فرز

650 بازدید ۱ ماه پیش
نمایش بیشتر