در حال بارگذاری
 • 5
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 48.4هزار
  بازدید

مجتمع آموزشی سادات موسوی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 5
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 48.4هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • برگزاری مراسم عزاداری به مناسبت 28 صفر

  50 بازدید

  برای انتخاب مکان تحصیل و پرورش فرزندانمان، باید وسواس به خرج دهیم. هوشمندانه تحقیق کنیم، حکیمانه انتخاب کنیم و پیروزمندانه از انتخابمان لذت ببریم! برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوه ثبت نام در مجتمع هوشمند سادات موسوی به وب سایت www.sadatmoosavi.ir مراجعه نمایید.

 • مراسم راهپیمایی 13 آبان

  69 بازدید

  برای انتخاب مکان تحصیل و پرورش فرزندانمان، باید وسواس به خرج دهیم. هوشمندانه تحقیق کنیم، حکیمانه انتخاب کنیم و پیروزمندانه از انتخابمان لذت ببریم! برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوه ثبت نام در مجتمع هوشمند سادات موسوی به وب سایت www.sadatmoosavi.ir مراجعه نمایید.

 • کلیپ بازدید دانش آموزان از نمایشگاه علوم و فناوری ایران

  64 بازدید

  برای انتخاب مکان تحصیل و پرورش فرزندانمان، باید وسواس به خرج دهیم. هوشمندانه تحقیق کنیم، حکیمانه انتخاب کنیم و پیروزمندانه از انتخابمان لذت ببریم! برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوه ثبت نام در مجتمع هوشمند سادات موسوی به وب سایت www.sadatmoosavi.ir مراجعه نمایید.

 • هم خوانی سرود دانش آموزان ابتدایی دوره دوم

  759 بازدید

  برای انتخاب مکان تحصیل و پرورش فرزندانمان، باید وسواس به خرج دهیم. هوشمندانه تحقیق کنیم، حکیمانه انتخاب کنیم و پیروزمندانه از انتخابمان لذت ببریم! برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوه ثبت نام در مجتمع هوشمند سادات موسوی به وب سایت www.sadatmoosavi.ir مراجعه نمایید.

 • گزارش فعالیت های تابستان 97-98

  38 بازدید

  برای انتخاب مکان تحصیل و پرورش فرزندانمان، باید وسواس به خرج دهیم. هوشمندانه تحقیق کنیم، حکیمانه انتخاب کنیم و پیروزمندانه از انتخابمان لذت ببریم! برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوه ثبت نام در مجتمع هوشمند سادات موسوی به وب سایت www.sadatmoosavi.ir مراجعه نمایید.

 • فعالیت های آموزشی، پرورشی و تربیتی ابتدایی سال تحصیلی 96-97

  63 بازدید

  برای انتخاب مکان تحصیل و پرورش فرزندانمان، باید وسواس به خرج دهیم. هوشمندانه تحقیق کنیم، حکیمانه انتخاب کنیم و پیروزمندانه از انتخابمان لذت ببریم! برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوه ثبت نام در مجتمع هوشمند سادات موسوی به وب سایت www.sadatmoosavi.ir مراجعه نمایید.

 • فعالیت های آموزشی، پرورشی و تربیتی پیش دبستانی سال تحصیلی 96-97

  32 بازدید

  برای انتخاب مکان تحصیل و پرورش فرزندانمان، باید وسواس به خرج دهیم. هوشمندانه تحقیق کنیم، حکیمانه انتخاب کنیم و پیروزمندانه از انتخابمان لذت ببریم! برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوه ثبت نام در مجتمع هوشمند سادات موسوی به وب سایت www.sadatmoosavi.ir مراجعه نمایید.

 • گزارش، فعالیت ها و عملکرد دوره متوسطه اول سال تحصیلی 96-97

  48 بازدید

  برای انتخاب مکان تحصیل و پرورش فرزندانمان، باید وسواس به خرج دهیم. هوشمندانه تحقیق کنیم، حکیمانه انتخاب کنیم و پیروزمندانه از انتخابمان لذت ببریم! برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوه ثبت نام در مجتمع هوشمند سادات موسوی به وب سایت www.sadatmoosavi.ir مراجعه نمایید.

 • گزارش و فعالیت های فرهنگی و تربیتی دوره دوم متوسطه سال 97-96

  58 بازدید

  برای انتخاب مکان تحصیل و پرورش فرزندانمان، باید وسواس به خرج دهیم. هوشمندانه تحقیق کنیم، حکیمانه انتخاب کنیم و پیروزمندانه از انتخابمان لذت ببریم! برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوه ثبت نام در مجتمع هوشمند سادات موسوی به وب سایت www.sadatmoosavi.ir مراجعه نمایید.

 • گزارش فعالیت ها و عملکرد دوره دوم متوسطه- سال تحصیلی 97-96

  44 بازدید

  برای انتخاب مکان تحصیل و پرورش فرزندانمان، باید وسواس به خرج دهیم. هوشمندانه تحقیق کنیم، حکیمانه انتخاب کنیم و پیروزمندانه از انتخابمان لذت ببریم! برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوه ثبت نام در مجتمع هوشمند سادات موسوی به وب سایت www.sadatmoosavi.ir مراجعه نمایید.

 • فعالیت های آموزشی، پرورشی و تربیتی دوره متوسطه اول

  142 بازدید

  برای انتخاب مکان تحصیل و پرورش فرزندانمان، باید وسواس به خرج دهیم. هوشمندانه تحقیق کنیم، حکیمانه انتخاب کنیم و پیروزمندانه از انتخابمان لذت ببریم! برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوه ثبت نام در مجتمع هوشمند سادات موسوی به وب سایت www.sadatmoosavi.ir مراجعه نمایید.

 • گزارش فعالیت های علمی، فرهنگی و تفریحی-متوسطه دوره دوم

  85 بازدید

  برای انتخاب مکان تحصیل و پرورش فرزندانمان، باید وسواس به خرج دهیم. هوشمندانه تحقیق کنیم، حکیمانه انتخاب کنیم و پیروزمندانه از انتخابمان لذت ببریم! برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوه ثبت نام در مجتمع هوشمند سادات موسوی به وب سایت www.sadatmoosavi.ir مراجعه نمایید.

 • اردو تفریحی شهربازی پارک ارم ویژه دانش آموزان ابتدایی

  257 بازدید

  برای انتخاب مکان تحصیل و پرورش فرزندانمان، باید وسواس به خرج دهیم. هوشمندانه تحقیق کنیم، حکیمانه انتخاب کنیم و پیروزمندانه از انتخابمان لذت ببریم! برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوه ثبت نام در مجتمع هوشمند سادات موسوی به وب سایت www.sadatmoosavi.ir مراجعه نمایید.

 • فعالیت های آموزشی، پرورشی و تربیتی دوره متوسطه دوم

  166 بازدید

  برای انتخاب مکان تحصیل و پرورش فرزندانمان، باید وسواس به خرج دهیم. هوشمندانه تحقیق کنیم، حکیمانه انتخاب کنیم و پیروزمندانه از انتخابمان لذت ببریم! برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوه ثبت نام در مجتمع هوشمند سادات موسوی به وب سایت www.sadatmoosavi.ir مراجعه نمایید.

 • کلیپ جشن پایان سال دوره پیش دبستانی

  151 بازدید

  برای انتخاب مکان تحصیل و پرورش فرزندانمان، باید وسواس به خرج دهیم. هوشمندانه تحقیق کنیم، حکیمانه انتخاب کنیم و پیروزمندانه از انتخابمان لذت ببریم! برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوه ثبت نام در مجتمع هوشمند سادات موسوی به وب سایت www.sadatmoosavi.ir مراجعه نمایید.

 • تیزر معرفی مجتمع آموزشی فرهنگی سادات موسوی

  214 بازدید

  برای انتخاب مکان تحصیل و پرورش فرزندانمان، باید وسواس به خرج دهیم. هوشمندانه تحقیق کنیم، حکیمانه انتخاب کنیم و پیروزمندانه از انتخابمان لذت ببریم! برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوه ثبت نام در مجتمع هوشمند سادات موسوی به وب سایت www.sadatmoosavi.ir مراجعه نمایید.

 • معرفی وگزارش فعالیت های مجتمع هوشمند سادات موسوی

  172 بازدید

  برای انتخاب مکان تحصیل و پرورش فرزندانمان، باید وسواس به خرج دهیم. هوشمندانه تحقیق کنیم، حکیمانه انتخاب کنیم و پیروزمندانه از انتخابمان لذت ببریم! برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوه ثبت نام در مجتمع هوشمند سادات موسوی به وب سایت www.sadatmoosavi.ir مراجعه نمایید.

 • ریشه گیری - قسمت ششم

  209 بازدید

  آموزش ریشه گیری از رادیکال ها قسمت ششم، ریاضیات نهم www.sadatmoosavi.ir

 • ریشه گیری - قسمت پنجم

  127 بازدید

  آموزش ریشه گیری از رادیکال ها قسمت پنجم، ریاضیات نهم www.sadatmoosavi.ir

 • ریشه گیری - قسمت چهارم

  49 بازدید

  آموزش ریشه گیری از رادیکال ها قسمت چهارم، ریاضیات نهم www.sadatmoosavi.ir

 • ریشه گیری - قسمت سوم

  46 بازدید

  آموزش ریشه گیری از رادیکال ها قسمت سوم، ریاضیات نهم www.sadatmoosavi.ir

 • ریشه گیری - قسمت دوم

  148 بازدید

  آموزش ریشه گیری از رادیکال ها قسمت دوم، ریاضیات نهم www.sadatmoosavi.ir

 • ریشه گیری - قسمت اول

  96 بازدید

  آموزش ریشه گیری از رادیکال ها قسمت اول، ریاضیات نهم www.sadatmoosavi.ir

 • آموزش سهمی

  321 بازدید

  آموزش ریاضی دهم، سهمی www.sadatmoosavi.ir

 • آموزش جمع کسری

  199 بازدید

  مجموعه آموزش های ریاضی جمع آوری شده توسط مجتمع آموزشی فرهنگی سادات موسوی www.sadatmoosavi.ir

 • چیستی تربیت جنسی

  478 بازدید

  کلیپ تصویری حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا مهکام، روان شناس بالینی با موضوع : چیستی تربیت جنسی www.sadatmoosavi.ir

 • رمز تربیت فرزندان - صحبت های حجت الاسلام عالی

  978 بازدید

  صحبت های حجت الاسلام عالی www.sadatmoosavi.ir

 • ضرورت تربیت جنسی

  661 بازدید

  کلیپ تصویری حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا مهکام با موضوع : تربیت جنسی فرزندان از دیدگاه اسلام. ضرورت تربیت جنسی

 • والدین انتقامجو یا با گذشت

  472 بازدید

  کلیپ تصویری حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا مهکام، روان شناس بالینی با موضوع : والدین انتقامجو یا با گذشت www.sadatmoosavi.ir

 • عوامل موثر در تربیت جنسی : اوقات فراقت و بیکاری

  340 بازدید

  کلیپ تصویری حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا مهکام با موضوع : تربیت جنسی فرزندان از دیدگاه اسلام. عوامل موثر در تربیت جنسی : اوقات فراقت و بیکاری www.sadatmoosavi.ir

 • آثار تربیت جنسی سالم

  703 بازدید

  کلیپ تصویری حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا مهکام، روان شناس بالینی با موضوع : تربیت جنسی فرزندان از دیدگاه اسلام. آثار تربیت جنسی سالم www.sadatmoosavi.ir

 • ⁣هشت دلیل که کودکان، دروغ گفتن را شروع می کنند

  558 بازدید

  تا به حال نشنیده ام که هیچ پدر و مادری بگوید فرزند من دروغ نمی گوید در حقیقت دروغگویی مهارتی است که تمام کودکان آن را می آموزند و برای دروغگویی آنان دلیلی وجود دارد.چه وقت بچه ها دروغ میگویند ؟ زیر سه سال دروغ گفتن برای بچه ها معنایی ندارد هر چه که به ذهنشان می رسد و هر چه را که نمی فهمند را به زبان می آورند. بین سه تا چهار سال می آموزند که ... www.sadatmoosavi.ir