3 دنبال‌ کننده
96 بازدید ویدیو
96 بازدید 3 ماه پیش

یکی از روش‌هایی که می تواند دانش آموز را در سر امتحان نسبت به رقبا جلو بیاندازد، موضوع مدیریت تستها است. منظور از مدیریت تستها، طبقه بندی آنها به سه قسمت ساده، متوسط و دشوار است و شروع حل با سوالات ساده است. این کار نیاز به تمرین و شرکت در آزمونهای شبیه ساز قبل از آزمون اصلی دارد. توقف در سوالات وقت گیر و دشوار باعث می شود دانش آموز نتواند سوالات زیادی را در امتحان ببیند و پاسخ بدهد.(عدم مدیریت زمان)