1 دنبال‌ کننده
10 بازدید ویدیو
8 بازدید 10 ماه پیش

دکتر مسعود صبغی مدیرعامل بنیاد غیردولتی فرهنگ سالمندی ایرانیان و دکتر حمیدرضا اشراقی معاون سلامت این بنیاد، در گفتگویی یک ساعته توضیح مفصلی در خصوص اینکه سالمندی چیست و بنیاد فرهنگ سالمندی قرار است برای سالمندان چه کارهایی انجام دهد، می‌دهند.

آخرین ویدیوها

لایو ایسنتاگرامی

8 بازدید 10 ماه پیش

دکتر مسعود صبغی مدیرعامل بنیاد غیردولتی فرهنگ سالمندی ایرانیان و دکتر حمیدرضا اشراقی معاون سلامت این بنیاد، در گفتگویی یک ساعته توضیح مفصلی در خصوص اینکه سالمندی چیست و بنیاد فرهنگ سالمندی قرار است برای سالمندان چه کارهایی انجام دهد، می‌دهند.

دیگر ویدیوها

2 بازدید 10 ماه پیش
8 بازدید 10 ماه پیش