19 دنبال‌ کننده
464.7 هزار بازدید ویدیو
2.1 هزار بازدید 2 سال پیش

دکتر زهرا سعادتی متخصص جراحی و لیزر درباره پیکرتراشی ساعت شنی توضیح می دهند. اطلاعات بیشتر در سایت تخصصی drsaadati.com و cliniczibasho.ir

دیگر ویدیوها

2.1 هزار بازدید 2 سال پیش
10.8 هزار بازدید 2 سال پیش
2 هزار بازدید 2 سال پیش
3.6 هزار بازدید 3 سال پیش
1.5 هزار بازدید 3 سال پیش
2.2 هزار بازدید 3 سال پیش
15.1 هزار بازدید 3 سال پیش
5.3 هزار بازدید 4 سال پیش
4.6 هزار بازدید 4 سال پیش
11 هزار بازدید 5 سال پیش
17.6 هزار بازدید 5 سال پیش
3.9 هزار بازدید 5 سال پیش