125 دنبال‌ کننده
113.3 هزار بازدید ویدیو
38 بازدید 5 ماه پیش

فیزیک دهم.فصل پنجم. توضیح مباحث ماشین کارنو و قانون اول ترمودینامیک با فرمول ها ببرای تماشای ادامه کانال را دنبال کنید

دیگر ویدیوها

7 بازدید 5 ماه پیش
18 بازدید 5 ماه پیش
13 بازدید 5 ماه پیش
12 بازدید 6 ماه پیش
15 بازدید 6 ماه پیش
6 بازدید 6 ماه پیش
9 بازدید 6 ماه پیش
1 بازدید 6 ماه پیش
0 بازدید 6 ماه پیش
30 بازدید 6 ماه پیش
8 بازدید 6 ماه پیش
4 بازدید 6 ماه پیش
9 بازدید 6 ماه پیش
23 بازدید 7 ماه پیش
47 بازدید 7 ماه پیش
23 بازدید 7 ماه پیش
54 بازدید 7 ماه پیش
14 بازدید 8 ماه پیش
نمایش بیشتر