47 دنبال‌ کننده
3.4 هزار بازدید ویدیو

توابع رادیکالی

39 بازدید 5 روز پیش

دیگر ویدیوها

توابع رادیکالی

39 بازدید 5 روز پیش

ریاضی - دو تابع مساوی

21 بازدید 5 روز پیش

ریاضی _قسمت حد

12 بازدید 1 هفته پیش

زیست

43 بازدید 1 هفته پیش

زیست شناسی

44 بازدید 1 هفته پیش

مشاوره تحصیلی

32 بازدید 1 هفته پیش

توابع گویا

35 بازدید 2 هفته پیش

تابع

49 بازدید 2 هفته پیش

فیزیک

27 بازدید 2 هفته پیش

امار

20 بازدید 2 هفته پیش

ریاضی

90 بازدید 2 هفته پیش

آموزشی

33 بازدید 2 هفته پیش

آموزشی

39 بازدید 2 هفته پیش

آموزشی

26 بازدید 2 هفته پیش

آموزشی

16 بازدید 2 هفته پیش

زیست دهم

46 بازدید 2 هفته پیش

آموزشی

123 بازدید 2 هفته پیش

فیزیک-پتانسیل متحرک

50 بازدید 3 هفته پیش

ریاضی

53 بازدید 3 هفته پیش

زیست دهم

55 بازدید 3 هفته پیش

ریاضی

29 بازدید 3 هفته پیش

ریاضی یازدهم

22 بازدید 3 هفته پیش

زیست دهم

42 بازدید 3 هفته پیش

ریاضی

119 بازدید 3 هفته پیش

هندسه تحلیلی

40 بازدید 3 هفته پیش

قضیه تالس

33 بازدید 3 هفته پیش

شیمی یازدهم صفحات 26 الی 36

64 بازدید 3 هفته پیش

ریاضی نهم

82 بازدید 4 هفته پیش

ریاضی دوازدهم تجربی

48 بازدید 4 هفته پیش

ریاضی دهم

49 بازدید 1 ماه پیش

شیمی دهم

213 بازدید 1 ماه پیش

شیمی دوازدهم- جلسه دهم

130 بازدید 1 ماه پیش

ریاضی - قضیه تالس

41 بازدید 1 ماه پیش

ریاضی_نسبتهای مثلثاتی

182 بازدید 1 ماه پیش

شیمی

108 بازدید 1 ماه پیش

ریاضی_حد توابع

35 بازدید 1 ماه پیش

کارآفرینی

86 بازدید 1 ماه پیش

شیمی 3

115 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر