7 دنبال‌ کننده
4.2 هزار بازدید ویدیو

درباره مکتب فلسفی اردیسم

16 بازدید 1 ماه پیش

برای شناخت مکتب فلسفی اردیسم باید کتاب سرخ فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی را مطالعه کنیم. در این ویدئو بخشی از این کتاب را خواهیم خواهند.

دیگر ویدیوها

چهره ماندگار فلسفه (64)

10 بازدید 2 ماه پیش

چهره ماندگار فلسفه (63)

6 بازدید 2 ماه پیش

چهره ماندگار فلسفه (62)

3 بازدید 2 ماه پیش

چهره ماندگار فلسفه (61)

4 بازدید 2 ماه پیش

چهره ماندگار فلسفه (60)

4 بازدید 2 ماه پیش

چهره ماندگار فلسفه (59)

6 بازدید 2 ماه پیش

چهره ماندگار فلسفه (55)

7 بازدید 2 ماه پیش

چهره ماندگار فلسفه (58)

8 بازدید 2 ماه پیش

چهره ماندگار فلسفه (57)

5 بازدید 2 ماه پیش

چهره ماندگار فلسفه (56)

5 بازدید 2 ماه پیش

چهره ماندگار فلسفه (54)

8 بازدید 2 ماه پیش

چهره ماندگار فلسفه (53)

2 بازدید 2 ماه پیش

چهره ماندگار فلسفه (52)

3 بازدید 2 ماه پیش

چهره ماندگار فلسفه (51)

8 بازدید 2 ماه پیش

چهره ماندگار فلسفه (50)

7 بازدید 2 ماه پیش

چهره ماندگار فلسفه (49)

13 بازدید 2 ماه پیش

چهره ماندگار فلسفه (48)

3 بازدید 2 ماه پیش

چهره ماندگار فلسفه (47)

3 بازدید 2 ماه پیش

چهره ماندگار فلسفه (46)

4 بازدید 2 ماه پیش

چهره ماندگار فلسفه (45)

2 بازدید 2 ماه پیش
نمایش بیشتر