163 دنبال‌ کننده
1.2 میلیون بازدید ویدیو

فیلم تجزیه آمونیوم دی کرومات

8.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

فیلم تجزیه آمونیوم دی کرومات, انیمیشن شیمی سوم *** تحلیل و آخرین اخبار تازه های نشر ، کتاب های کمک درسی ، پیشرفت تحصیلی و تیزهوشان و کنکور در سایت : www.shafaghketab.ir *** دانلود رایگان سوالات تیزهوشان و کنکور سراسری : www.shafaghketab.ir *** بانک کتاب شفق www.shafaghketab.ir ارسال کتاب به تمام نقاط ایران تلفن تماس : ۰۲۱-۲۲۷۵۷۹۰۵ *** منبع فایل ویدئویی : مهرو ماه

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

فیلم تجزیه آمونیوم دی کرومات

8.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

فیلم شناسایی یون ها

3.5 هزار بازدید ۴ سال پیش

فیلم تهیه محلول ها

2.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

فیلم انحلال کلسیم کرید جامد در آب

1.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

فیلم دسته بندی واکنش های شیمیایی

1.9 هزار بازدید ۴ سال پیش

فیلم سوختن منیزیم

2.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

فیلم واکنش ترکیب NH3 با HCl

1.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

فیلم ویژگی های جیوه

11.5 هزار بازدید ۴ سال پیش

فیلم واکنش آهن با مس II سولفات

5.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

فیلم تشکیل بلورهای نقره

964 بازدید ۴ سال پیش

فیلم چند واکنش رسوبی

1.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

فیلم طرز کار کیسه های هوا

4.9 هزار بازدید ۴ سال پیش

فیلم مفهوم کار

532 بازدید ۴ سال پیش

فیلم تغییر انرژی جنبشی مولکول ها

1.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

فیلم یک فرآیند گرماگیر

694 بازدید ۴ سال پیش

فیلم انحلال شبیه در شبیه

410 بازدید ۴ سال پیش

فیلم محلول و نامحلول

1.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

فیلم قانون هنری

828 بازدید ۴ سال پیش

فیلم غلظت

675 بازدید ۴ سال پیش

فیلم حرکت براونی

2.9 هزار بازدید ۴ سال پیش

فیلم تهیه مایونز خوراکی

1.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

فیلم سایه و نیم سایه

3.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

فیلم کسوف

854 بازدید ۴ سال پیش

فیلم قوانین بازتاب-آینه ی تخت

2.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

فیلم آینه ی مقعر

4.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

فیلم آینه ی محدب

5.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

فیلم شکست نور

6.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

فیلم بازتاب کلی

842 بازدید ۴ سال پیش

فیلم منشور1

727 بازدید ۴ سال پیش

فیلم منشور2

682 بازدید ۴ سال پیش

فیلم منشور3

538 بازدید ۴ سال پیش

فیلم عدسی های همگرا-واگرا1

1.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

فیلم عدسی های همگرا-واگرا 2

4.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

فیلم کار

326 بازدید ۴ سال پیش

فیلم قضیه ی کار و انرژی

1.5 هزار بازدید ۴ سال پیش

فیلم انرژی پتانسیل-انرژی جنبشی

2.8 هزار بازدید ۴ سال پیش
نمایش بیشتر