45 بازدید 1 روز پیش

صعود زمستانه یک روزه قله ازنادر (از مسیر تیغه های شمالی_یال کول کول) گزارش صعود در سایت باشگاه بخوانید: https://shahin-club.ir/صعود-زمستانه-یک-روزه-قله-ازنادر-تیغه-ها/