4 دنبال‌ کننده
239 بازدید ویدیو

مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه شریف ( دبیرستان دوره اول - دوم )

9 بازدید 1 ماه پیش

مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه شریف ( دبیرستان دوره اول - دوم )

دیگر ویدیوها

فیلم میزکار والدین

4 بازدید 1 ماه پیش

فیلم آموزش مرکز پیام

2 بازدید 1 ماه پیش

فیلم آموزش نظرسنجی

9 بازدید 1 ماه پیش

فیلم آموزش مرکز پیام

14 بازدید 1 ماه پیش

فیلم آموزش کلاس های من

8 بازدید 1 ماه پیش

فیلم آموزش بانک سوال

7 بازدید 1 ماه پیش

فیلم آموزش بانک آزمون

6 بازدید 1 ماه پیش

فیلم آموزش انجمن اولیا

15 بازدید 1 ماه پیش

نحوه شرکت در نظرسنجی

4 بازدید 1 ماه پیش

نحوه کار با مرکز پیام

3 بازدید 1 ماه پیش

نحوه مشاهده نمرات

7 بازدید 1 ماه پیش

نحوه انجام تکالیف

15 بازدید 1 ماه پیش

نحوه برنامه ریزی تحصیلی

17 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر