بازدید از موزه آبگینه و سفالینه

3.5 هزار بازدید 2 ماه پیش

این ویدیو فایل ضبط‌شده‌ی پخش زنده‌ی بازدید نوروزی از موزه‌ی آبگینه و سفالینه در ششم فروردین سال 1399 است.

نمایش بیشتر