40 بازدید 2 ماه پیش

شاید اگر ریشه هیجان های خود را بدانیم در هنگام مواجهه با اتفاقات بهتر بتوانیم از عهده کنترل آنها برآییم.

رشد و تغییر

139 بازدید 1 سال پیش

آیا ما به مربی نیاز داریم؟ چه لزومی دارد رفتار و معیار انتخاب خود را تغییر دهیم؟ آیا نتیجه متفاوتی می خواهیم؟

مناسبت ها

4.4 هزار بازدید 1 سال پیش

روز مادر ، روز زن ، روز همسر ، روز عشق و روز عشاق ... مادر اولين عشق است. در ميان همه موجودات عشق مادر زبانزد هست.

نمایش بیشتر