سخنران، مدرس و مشاور روانشناسی کانال تلگرام SinaYavarain اینستاگرام Instagram : sina.the.life.coach سایت شخصی www.yavarian.ir

اطلاعات کانال

این کانال به درخواست سینا یاوریان - رشد و ارتقا فردی - مشاوره - روانشناسی ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 23 بهمن 1395 تعداد ویدیوها: 31 تعداد بازدید کل: 16 هزار