109 دنبال‌ کننده
356.9 هزار بازدید ویدیو

آموزش مکس کیودا 12: جلسه چهارم قطعه 4 / (د) تحلیل فیلم

5.1 هزار بازدید ۲ سال پیش

دنباله تحلیل فیلم کوتاه / فیلم کوتاه مورد استفاده : سهم خواهی نابجای برخی از اساتید / کاری طنز از سروش رضایی / «پایان» بهار 1396

دیگر ویدیوها

آموزش اس پی اس اس ۸-۲ (پایانی)

10 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش اس پی اس اس 8-1

8.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش اس پی اس اس 7

7.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش اس پی اس اس 6

8.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش اس پی اس اس 5-2

6.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش اس پی اس اس 5-1

7.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش اس پی اس اس 4-2

6.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش اس پی اس اس 4-1

6.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش اس پی اس اس 3-5

7.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش اس پی اس اس 3-4

7.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش اس پی اس اس 3-3

6.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش اس پی اس اس 3-2

7 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش اس پی اس اس 3-1

7.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش اس پی اس اس 2-2

8.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش اس پی اس اس 2-1

9.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش اس پی اس اس 1-2

13 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش اس پی اس اس 1-1

16.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش مکس کیودا 4-2

1 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش مکس کیودا 4-1

1.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش مکس کیودا 3-2

1.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش مکس کیودا 3-1

1.6 هزار بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر