در حال بارگذاری
 • 285
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 718.1هزار
  بازدید

سافت ساز

دانلود رایگان فیلم های آموزشی سه بعدی و گرافیک و پلاگین و مدل

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

دانلود رایگان فیلم های آموزشی سه بعدی و گرافیک و پلاگین و مدل

 • 285
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 718.1هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • Houdini Training : learn. Jumpstart Vol.4 – Intro To Pa

  3 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=49123

 • Houdini Training : learn. Jumpstart Vol.3 – Intro to Ri

  4 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=49119

 • آموزش مقدمه ایی بر MARI 3

  6 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48218

 • Houdini Training : learn. Jumpstart Vol.01 – Intro to P

  2 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=49112

 • Udemy - How to Work with Interior Design Styles Like a

  6 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=49105

 • Udemy – The complete AutoCAD 2018 course

  3 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=49091

 • Lynda - Learn Boris Continuum

  2 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=49088

 • اصول مدل سازی در سینمافوردی

  23 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=49085

 • 3DMotive - Roof Shader in Substance Volume 1

  7 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=49080

 • Roof Shader in Substance - (3dm Promo)

  9 بازدید

  http://3dmotive.com/series/roof-shader-in-substance.html In Roof Shader in Substance Designer tutorial we will go over on how to create a roof texture using 3ds Max, Zbrush and substance designer. We will first create our low poly tiles in 3ds Max, after that we will go into Zbrush and sculpt a few variations of our tiles, before adding some nice damage and then optimizing it so that we can export it back to 3ds Max. Back in 3ds Max we will setup out texture so that it will tile perfectly and so that it ha

 • Digital Tutors - Your First Day in boujou

  بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48763

 • Udemy – 2D Animation With No Drawing Skills in AE

  82 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48996

 • Pluralsight – Sculpting a Character for Mobile Games

  83 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48965

 • CGCookie - Introduction to Retopology

  25 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48975

 • Pluralsight – Illustrator CC Creating SVGs

  28 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48974

 • cgcookie - Fundamentals of Dynamics

  70 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48965

 • cgcookie - Modeling a Robot Game Character with Blender

  21 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48956

 • CGCookie - Animation Workflow

  40 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48949

 • Lynda - 3ds Max Revit Integration

  73 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48947

 • RocketStock - Creator

  6 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48933

 • Pluralsight – Fundamentals of Arnold for 3ds Max

  98 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48926

 • Udemy - 3D Rigging - Learn how to use automatic rigging

  29 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48921

 • Lynda - Fusion 360: Designing for Metal

  15 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=4891

 • Ziva Dynamics Ziva VFX.v1.0.Hotfix.2.for.Maya.2017-AMPE

  18 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48914

 • Ziva Dynamics Ziva VFX.v1.0.Hotfix.2.for.Maya.2017-AMPE

  8 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48914

 • آموزش اسکریپت polytools3d

  112 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48904

 • معرفی و دانلود polytools3d

  218 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48904

 • Learn to Storyboard: The First Steps of Visual Storytel

  76 بازدید

  سافت ساز : آموزش ساخت استوری بوردینگ http://softsaaz.ir/?p=47969

 • Simply Maya - Interiors and Furniture Vol 1

  65 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48818

 • Cubebrush - PBR Character For Games

  14 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48854

 • Working with the Curve Editor and Dope Sheet in NUKE

  24 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48490

 • Simply Maya - Interiors and Furniture Vol 4 - Shading

  9 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48836