افول نظم جهانی

14 بازدید 4 روز پیش

نظم و ساختارهای جهانی ،در حال افول و زوال اسن. سازمان ملل و رکن شورای امنیت آن دیگر کارایی لازم را ندارد و مکانیزم آن در اثر رقابت دو قطب غرب و شرق، فلج شده است. این نهاد بین المللی که روزگاری برای صلح و امنیت بین المللی برآمده بود،اکنون دیگر کارایی ندارد و یا باید بازسازی و بازتعریف شود ، یا منحل. کشورهای افریقایی و مسلمان که جمعیت زیادی هم دارند ، در ساختار قدرت نظم جهانی بالاخص شورای امنیت،هیچ نقش موثری ندارند.. رشد خارق العاده قدرت چین و روسیه هم ، در حال رقم زدن یک هژمونی جدید برای جامعه بشری است.

نمایش بیشتر