4 دنبال‌ کننده
160 بازدید ویدیو
2 بازدید 2 روز پیش

Third Person Singular Verb Endings نحوه تلفظ افعال بعداز اضافه نمودن s در زمان حال ساده برای سوم شخص مفرد گرامر زمان حال ساده و اضافه نمودن s به افعال برای she و he تمرین تلفظ

دیگر ویدیوها

2 بازدید 2 روز پیش
7 بازدید 2 روز پیش
3 بازدید 2 روز پیش
3 بازدید 2 روز پیش
5 بازدید 1 ماه پیش
15 بازدید 2 ماه پیش
1 بازدید 2 ماه پیش
26 بازدید 2 ماه پیش
6 بازدید 3 ماه پیش
3 بازدید 3 ماه پیش
26 بازدید 3 ماه پیش
27 بازدید 4 ماه پیش