3 دنبال‌ کننده
143 بازدید ویدیو
5 بازدید 1 ماه پیش

Movie Trailer for Discussion اسپیکینگ لسن پلن درباره فیلم ها و تاثیرات آن بر روی کودکان Speaking about the effect of violent movies on children Top Notch 2 Speaking session about movies

دیگر ویدیوها

5 بازدید 1 ماه پیش
14 بازدید 2 ماه پیش
1 بازدید 2 ماه پیش
26 بازدید 2 ماه پیش
6 بازدید 3 ماه پیش
3 بازدید 3 ماه پیش
26 بازدید 3 ماه پیش
27 بازدید 4 ماه پیش