7 دنبال‌ کننده
447 بازدید ویدیو
20 بازدید 2 ماه پیش

تله بنیان گذار نوعی از تفکر مدیریتی است که میخواهد همه کار ها را خودش انجام دهد و از تفویض اختیار خود داری میکند.

دیگر ویدیوها

12 بازدید 2 ماه پیش
14 بازدید 2 ماه پیش
12 بازدید 3 ماه پیش
29 بازدید 4 ماه پیش
43 بازدید 4 ماه پیش
41 بازدید 4 ماه پیش
9 بازدید 4 ماه پیش