39 دنبال‌ کننده
2.2 هزار بازدید ویدیو

زبان هفتم/آموزش حروف الفبا A to H

896 بازدید 3 هفته پیش

آموزش زبان هفتم/ حروف الفبا بخش اول/حروف A to H

زبان هشتم

زبان هشتم/جلسه دوم/مرور کتاب زبان سال هفتم

353 بازدید 3 هفته پیش

مرور 8 درس کتاب prospect 1 /قم/مدرسه شهید محمد چاهی 1

زبان هفتم

زبان هفتم/آموزش حروف الفبا A to H

896 بازدید 3 هفته پیش

آموزش زبان هفتم/ حروف الفبا بخش اول/حروف A to H