21 دنبال‌ کننده
43.7 هزار بازدید ویدیو

بیمه سازمانی رایگان تیم شیم | فراتر از باور ها | بیمه شرکتی برای همه

42 بازدید 1 ماه پیش

در این طرح، عرضه‌های اولیه با اعتبار تیم‌شیم و به صورت اتوماتیک برای کارکنان شرکت خریداری می‌شود و پس از رشد قیمت، سهام مزبور فروخته می‌شود و سود خالص این خرید و فروش در حساب کارکنان شناسایی می‌شود. در مرحله بعد، شرکت نسبت به انتخاب طرح بیمه درمان تکمیلی/عمر برای پرسنل اقدام می‌نماید. بدین ترتیب بدون واریز هیچ هزینه‌ای از سوی شرکت یا کارکنان، مبلغ بیمه تکمیلی کارکنان از محل سود سهام عرضه اولیه تأمین می‌شود |____________| اطلاعات بیشتر : teemsheem.com/b2b

بیمه سازمانی

بیمه سازمانی رایگان تیم شیم | فراتر از باور ها | بیمه شرکتی برای همه

42 بازدید 1 ماه پیش

در این طرح، عرضه‌های اولیه با اعتبار تیم‌شیم و به صورت اتوماتیک برای کارکنان شرکت خریداری می‌شود و پس از رشد قیمت، سهام مزبور فروخته می‌شود و سود خالص این خرید و فروش در حساب کارکنان شناسایی می‌شود. در مرحله بعد، شرکت نسبت به انتخاب طرح بیمه درمان تکمیلی/عمر برای پرسنل اقدام می‌نماید. بدین ترتیب بدون واریز هیچ هزینه‌ای از سوی شرکت یا کارکنان، مبلغ بیمه تکمیلی کارکنان از محل سود سهام عرضه اولیه تأمین می‌شود |____________| اطلاعات بیشتر : teemsheem.com/b2b

نمایش بیشتر